Muhammed Zühdü Efendi’nin türbesi yenilendi

Muhammed Zühdü Efendi’nin türbesi yenilendi.

 

 

Muhammed Zühdi Uşşâkî (1740-1806) yolu büyüklerinden olup Selahaddîn-i Uşşâkî hazretlerinin halîfesidir. Nazilli müftülüğü de yapmıştır.

Ussaki_Muhammed Zuhdu_Nazilli_04

 

Hocası tarafından İstanbul’dan Nazilli’ye, insanlara Allahü teâlânın emir ve yasaklarını öğretmek üzere gönderildi. 1806 yılında vefât etti. Vefâtından sekiz yıl sonra (1814) Nazilli Mülkî Âmiri Halil Bey tarafından türbesi yaptırıldı. Türbe, renginin yeşil olması sebebiyle bölge halkı tarafından sâhibinin isminden çok, Yeşil Türbe diye tanındı.

Ussaki_Muhammed Zuhdu_Nazilli_10

 

 

 

 

Muhammed Zühdi Efendiden başka âilesi ve torunlarının da medfun olduğu türbenin yanındaki mescid, Yunanlılar tarafından 1922’de yakıldığı için günümüze ulaşmamıştır.

Ussaki_Muhammed Zuhdu_Nazilli_06

 

Dış yüzü yeşil olduğu için bu adla anılır. Nazilli -Bozdoğan yolu üzerindedir. İçinde Uşşaki yolu şeyhi Mehmet Zühdü Efendi, hanımı ve çocuklarının mezarları vardır. Moloz taştan yığma tabir edilen sistemle inşa edilmiş olup sekizgen planlıdır. Kubbesi sekizgen kasnağa oturur. Üst örtüsü kubbeden oluşan yapının iç ve dış yüzeyleri sıvayla kaplanmış.  Türbenin iki cephesinde yuvarlak kemer alınlıklı pencere açıklıkları bulunan Türbenin pencere çevrelerinde ise mermer söveler mevcut. Girişte, bir çeşme aynalığından sökülmüş üzeri selvi ağacı ve geometrik biçimlerle süslü bir mermer blok görülmektedir. Türbe üzerinde 2 adet kitabe bulunuyor. Giriş kapısı üzerindeki kitabede (hicri 1225) miladi 1810 yılı belirtiliyor. Türbenin kapı üzerindeki küçük kitabesinde ” Mir Halil etti bina tarihi ey Vasfı hemin Zühdü Muhammed mahfeli ruhu’l emin” ibaresi yazılıdır. Buna göre kitabe oğlu Vasfi tarafından yaptırılmış olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca türbenin güney duvarında pencere üstünde bulunan bir diğer kitabeden de”Hacı Baba etti bina tarih Fethi- Muhammet Zühdü ve kutbu’l hak ayık türbesin bünyad-sene 1278/ 1861″ yazılı olduğuna göre şeyhin vefatından sekiz sene sonra yani 1814’de Kaymakam Halil Bey tarafından yaptırılmış ve 1861 yılında tekrar onarılmış olabilir.

 

Ussaki_Muhammed Zuhdu_Nazilli_09

 

Şeyh Muhammet Zühdü’nün mezar taşının kuzey yüzünde ise şunlar yazılıdır:
Hüvelhayyül baki
Saim ü kaim olup kırk yıl
Secde-i hacata vaz-ı cebin ettim
Sen dahi ey nur-i di dem akil ol
Eyle halvet ü zühd ve takva veerbain
Olmasın ömrün heba ey can-ı men
Kıl itaat Hakk’a ol ruh-ı emin
Gel ziyaret eyle kabrim başına
Ey beni yâd eyleyen ihvan-ı din
Ah edip Vasfi desin tarihi
Göçdü Zühdü Muhammed Fahr-ı din

Şeyhin sağ tarafında ise eşinin mezarı vardır. Mezar taşında: “Hayırlı kadınların iftiharı” olarak anılan annesinin mezar taşının da oğlu Vasfı tarafından yaptırılıp yazıldığı anlaşılıyor.Son satırlardaki “oğlu Vasfı ona dedi ki tarih kasr-ı fır devse gitti valide ruhu için fatiha- 1231” kısmından anlaşıldığı üzere hanımı Zühdü Muhammed’den dokuz sene sonra vefat etmiştir. Türbe içinde girişe göre sol baştaki yani kuzeydeki kabir ise muhtemelen Muhammed Zühdü’nün halifelerinden ve 1863 yılında vefat eden oğlu Şeyh Muhammet Tevfik Efendinindir .

Ussaki_Muhammed Zuhdu_Nazilli_11

 

 

 

 

Uşşâkî Tarikatı Şeyhlerinden Mehmet Zühdi Efendi ve ailesinin istirahat ettiği ‘yeşil türbe’ nin duvarlarında, rutubet ve nemden dolayı yer yer bozulmalar meydana gelmişti. Nazilli Belediyesi’nin girişimleriyle Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan onay alarak Nazilli Belediyesi, 202 yıllık tarihi yapıyı aslına uygun şekilde restore etti.

Ussaki_Muhammed Zuhdu_Nazilli_02

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın konuşmasının ardından Eski Yeni Camii İmamı Atarak ve Yusuf Yavaş, Sinan Camisi İmamı Bilal Ekinci ile Çarşı Camisi İmamı Hasan Öztürk Yasin’i Şerif okudular. Okunan Mevlid-i Şerif ve yapılan duanın ardından Muhammed Zühdi Uşşâkî hazretlerinin ziyareti gerçekleştirildi.

Hizmeti geçenlerden Allah (c.c.) razı olsun.

Ussaki_Muhammed Zuhdu_Nazilli_01

 

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.