Oruç daima zikir halidir

Oruç daima zikir halidir

 

 

 

 

 

 

Abdullah ibni Hars Radiyallâhu Anhın rivayetine göre Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur:
“Oruç tutan insanın uykusu ibadettir, susması da tesbih sayılır. İyilik ve ibadetlerine kat kat sevap verilir. Duası kabul olunur, günahları da affedilerek silinir.” 
(Kenzü’l-Ummal, 3:327)
http://hadiskosku.blogspot.com/2013/07/oruc-tutan-insann-uykusu-ibadettir.html
……

Resul-i Ekrem (s.a.v.) buyurdu ki :

“Ramazan günlerinde zikirle meşgul olanlar mağfiret edilir, o günlerde Allah’tan dilekte bulunanlar da eli boş dönmezler. “ (Kenzul Ummal, 8:464)

“Kim Ramazan ayında sessizlik ve sükunet içinde bir gün oruç tutarsa, tekbir getirir, kelime-i tevhid okur, Allah’a hamd eder, helali helal, haramı da haram bilirse, Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar.”  (Kenzu’l Ummal, 8:482)

Mehmed Paksu Peygamberimizin Ramazan’ı ve Oruçları s.40-41

……..

Ahmed Yüksel Özemre efendi, gençlik yıllarında 3.5 sene 
Visal / Dehr orucu tutmuş. Daha sonra ilk intisab
 ettiği Uşşâki şeyhi Rûhî Efendi denmekle maruf
Ali Fuat Gönüleren Efendi Davud orucuna çevirtmiş.
.......

Münîrî-i Belgradî (ö. 1026/1617), Silsiletü’l-mukarrebîn adlı eserinde Belgrad’da bir Uşşâkī şeyhiyle tanıştığını, bu şeyhin Belgrad’da âşık ve sâdıkların toplandığı güzel bir tekkesi bulunduğunu, her ramazan ayının son on gününde büyük bir toplulukla itikâfa girdiklerini ve sürekli oruç tuttuklarını belirtmektedir. Bayramî-Melâmîleri’nden Sarı Abdullah Efendi de Uşşâkīler’in dehr orucu tuttuklarını, devamlı ibadet ettiklerini, insan takatini aşacak derecede halvet ve uzlet ehlinden olduklarını, nefis tezkiyesine ve bâtın tasfiyesine önem verdiklerini söyler (Semerâtü’l-fuâd, s. 142-143).

https://islamansiklopedisi.org.tr/ussakiyye

Abdurrahman Sami Niyazi efendi de 10 yıl boyunca 
sadece bayramlar hariç oruç (dehr /Visal) tutmuş.

…………………….

Oruç olarak yapması gereken asgarî miktar ise:
1- Pazartesi ve Perşembe günleri
2- “Eyyam-ı Biyz” denilen her hicri ayın 13, 14 ve 15. Günleri
3- Şevval ayından altı gün
4- Zilhicce ayının ilk on günü
5- Muharrem ayının ilk on günü
6- Muharrem ve Şaban aylarının çoğunu oruçlu geçirmelidir.

Oruç ibadetinin en çoğu ise Davud’un (a.s) orucudur ki bir gün iftar edip bir gün oruçlu olmaktır. Gücü yetse de mürid bundan fazlasını yapmaz.

https://umutrehberi.com/tag/abdurrahman-sami-saruhani-hazretleri/

Bekir Sıdkı Visali hz

 

ORUC, put haline gelen, KALP – RUH ikilisini esir eden DÜNYA MUHABBETİNİ bir derece keser, NÖTR hale getirir. Bu yönü İLE ORUC KALBİN İLACIDIR. Ramazan orucu farz olarak eda edilir. Eğer Ramazan ibadetleri; seni manevi aleme döndürmüyor, kalbin bu hastalığını tedavi için yeterli olmuyorsa, nafile oruçlara yönelmek gerekir.

 

Hace-i Kainat Efendimizin, kalb hastaları olan bizlere anlatmak için, bizzat eda ettikleri nafile oruçlar şunlardır.

A- Muharrem Ayı Orucu : Ayın birinden onuncu güne (dahil) kadar devam eder. Mümkün olmadığı, mazeret olduğunda, Muharremin 9-10’uncu veya 10-11’inci günleri veya 9-10-11 günlerinde tutulur.

B- Zilhicce ayının birinden onuncu gününe kadar devam eder .

C- Her Arabi-Kameri Ay’ın 13-14-15’inci günleri tutulan oruc, buna EYYAMI BIYZ denilir. Adem aleyhisselamın oruç tuttuğu günlerdir.Bu günlerde FEYZ ve RAHMET bol olur.

Rasulüllah Efendimizin bazı kere, her haftanın PAZARTESİ ve PERŞEMBE günleri nafile oruç tuttukları olmuştur .

Bekir Sıdkı Visali Divanı Açıklaması

………………..

Esselamü aleyke ya şehre’s sıyam,
Esselamü aleyke ya şehre’l kıyam,
Esselamü aleyke ya şehre’l iman,
Esselamü aleyke ya şehre’l Kur’an,
Esselamü aleyke ya şehre’l envar,
Esselamü aleyke ya şehre’l mağfireti vel gufran,
Esselamü aleyke ya şehre’d derecat vennecat minedderekat,
Esselamü aleyke ya şehre’l eman

Esselamü aleyke ya şehr’el müçtehidin

Esselamü aleyke ya şehre’l eman

Asilere habs, müttekilere enis idin. Ya Rabbel alemin ya Erhamerrahimin bizi orucu ve namazı kabul olanlardan, günahı sevaba çevirenlerden, rahmetinle Cennetlerine soktuğun ve yüksek dereceler verdiğin kullarından eyle! Amin.

Edeb , Adab ve çeşitli dualar Sıddık Naci Eren hz. S.155-156

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.