Oruç ibadetin kapısıdır.

Oruç ibadetin kapısıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

fâ i lâ tün / fâ i lâ tün / fâ i lâ tün / fâ i lâ tün

 

[Ramazaniye]

  1. Ayların ol şahı geldi şehr-i ramazan merhaba

Aleme nur saçup şehr-i ramazan merhaba

 

8b

  1. Nice canlar arzu ider bazıları görmeyip gider

Mü’minleri mesrur ider  şehr-i ramazan merhaba

 

  1. Aşıklara safa viren dertlilere deva viren

Gafilleri agah iden şehr-i ramazan merhaba

 

  1. Safalarla gelip gider sadıkları mahzun ider

Geldikce ol ihsan ider şehr-i ramazan merhaba

 

  1. Muhammed nurunu gören can u baş üzre yürüsün

Der Sofracı kadre irdin şehr-i ramazan merhaba

 

Sofracı derviş ali  hz. (Cemaleddin Uşşaki hz.nin müridi) İrşadını Arnavutluk’ta yapmıştır.

…………………….

 

  • 3-Oruçta : Allah’ın ahlakı ile ahlaklanınız hadis-i şerifine imtisal (uyma , benzemeye çalışma) vardır. Cenâb-ı Hak; yemek ve içmek gibi noksan sıfatlardan münezzehtir. Bu sebeple, oruç tutan Cenâb-ı Hakk’ın ahlakından birisine imtisal etmiş olur.
  • 4-Oruç ibadetin kapısıdır. Nitekim hadis-i şerifte : Oruç tutan abidin, uykusu ibadettir. Her nefesi teşbihtir. Duası müstecabtır. Ve ameli kat kattır. Her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruçtur. Buyurulmuştur.

 

 

Devam edecek

Sıddık Naci Eren Müslümanlıkta İbadet , Ahlak ve Adab s.215

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.