Oruç perdedir

Oruç perdedir

 

 

 

 

 

 

 

 

– Oruç perdedir. Biriniz birgün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa “ben oruçluyum!” desin (ve ona bulaşmasın)
(Müslim, Sıyam 164, (1161))

Peygamberimizin(s.a.s) Ramazan Ayı İle İlgili Hadisleri

www.mumsema.org

…….

Ramazanın (1. 5 beyit)

Tebrikine ol gurra-i şehr-i ramazanın

Teşrif-i kıyam eyledi mihr-i ramazanın

Mir’at-ı felek aşıka zülf-i siyahından,

Gösterdi hilal kaşını bedr-i ramazanın

Eflaka suud itmede evkat-ı seherde

Kandil-i ziya bahşla zikr-i ramazanın

Ummiye-i merhamet ile nimet eserinde,

Gisdaba düşürdü beni fikri ramazanın

Hummal yine buldu inayet ile hulfet,

Ref itdi hata barını sabr-ı ramazanın

 

 

İsmail Hikmeti hz. Uşşaki divanı s.183 ş.3.268

(Ahmed Sâkî hz.nin halifesi olup Edirne’de dünyaya gelmiş ve 1773’de vefat etmiştir. )

……..

İftarda Yapılacak Duâ

“Allâhumme leke sumtu ve bike âmentu ve aleyke tevekkeltu ve alâ rızkıke eftartu.”

Anlamı:

“Allah’ım! Senin için Oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım.”

www.duasi.org

Sıddık Naci Eren Müslümanlıkta İbadet , Ahlak ve Adab s.217

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.