Oruç ve Açlık

Oruç ve Açlık

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âyet-i Kerîme

Ey iman etmiş olan kimseler! Sizden önce geçen (peygamberlerin ümmet)ler(i) üzerine (farz olarak) yazılmış olduğu gibi, sizin üzerinize de o (ramazan ayındaki) oruç (farz olarak) yazılmıştır. Tâ ki siz (açlık yardımıyla günahlardan) hakkıyla sakınabilesiniz! Sayılı birtakım günleri (oruçlu geçirmeniz size farz kılınmıştır)! (el-Bakara Sûresi:183, 184’den)

www.ismailaga.org.tr/30-ayet-i-kerime-30-hadis-i-serif

Hz. Peygamber şöyle buyurmuşlardır:

“Nice oruç tutanlar vardır ki, orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz! Geceleri nice namaz (terâvih ve teheccüd) kılanlar vardır ki, namazlarından kendilerine kalan yalnız uykusuzluktur.” (İbn-i Mâce, Sıyâm, 21)

http://www.islamveihsan.com/oruc-ve-ramazan-ile-ilgili-ayet-ve-hadisler.html

Alimlerin açlığı derinleşmek, zahidlerinki hikmet, ariflerinki safvet (arınma )’dır. Aşıkların açlığı ise Allah’a yaklaşmaktır.
 Sıddık Naci Eren efendi Derviş olmak istersen s.197

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.