Osmanlı Mahkeme kayıtlarında Uşşâkîler

Osmanlı Mahkeme kayıtlarında Uşşâkîler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : Osmanlı’da dilekçe yazan adam

 

1683 yılı (h.1275) Uşşâkî Asitanesi yıkılmaya yüz tutuyor. Asitane mütevellisinden İsmihan hanım ve vekili Osman Uşşâkîzade 130,000 kuruş harcayarak onartıyorlar. Bu da Mahkeme kayıtlarına zaptediliyor. Zabıtta bulunan diğer dervişanın yanında şu isimler de dikkatimizi çekti : Fahrül müderrisin Mehmed efendi el müdüv bi Şeyhzade ve Hüsameddin bin Mustafa

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : kitap kapağı

 

Seyyid Receb adında bir kişi evini Uşşâkî zaviyesine imam olanların kullanması koşuluyla vakfeder (miladi 1618 yılı) . Mütevelli’den Mehmed efendi’nin adı bulunan sözleşme’de eğer şartlar bozulursa Evden gelecek gelir Medine-i Münevvere fakirlerine harcanacak maddesi de yazılmış.

 

Kaynak : Osmanlı 17.yy Sosyal ve Ekonomik Yaşam Timur Kuran İş bankası yayınları 1- 7.cilt s.666-669; 1275 nolu madde  2- 6.cilt s.149 ; 595 nolu madde

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.