Azbî Baba’nın Tarikat-nâme başlıklı şiirinden

Azbî Baba’nın (k.s.) Tarikat-nâme başlıklı şiirinden foto : İstanbul Merdivenköy Şahkulu dergahı azbi babanın medfun olduğu mekan Asıl adı Mustafa olan Azbî Baba, XVII.yy’ın ikinci yarısıyla XVIII.yy’ın ilk yarısında yaşamış mutasavvıf bir şairdir. Niyâzî-i Mısrî’ye intisabı ile Halvetî usul üzere tasavvuf hayatının başladığı kabul edilen Azbî Baba, Mısrî’nin ölümünden sonra, tarikat anlamında tasavvuf dairesini değiştirerek Bektaşîlik’e intisap eder. […]

Sultanı Salavât-ı Şerife

Sultanı Salavât-ı Şerife Allahümme salli ve sellim alâ  seyyidina nefsi Muhammedin ve alâ  ervâhi ehli beytihi bi adedi tecelliyâtiz zatiyyeh. Ve alâ rûhihi ve alâ ervâhi ehli beytihi bi adedi tecelliyâti sıfatiyyeh. Ve alâ nurihi ve alâ  envari ehli beytihi bi adedi tecelliyâtil ef’âliyyeh. Ve alâ kalbihi ve alâ gulubi ehli beytihi bi adedi tecelliyâtil […]

Münâcatı Kübra

Münâcatı Kübra Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahillezî  halekal insâne minnûr vessalâtu vesselamu alâ seyyidinâ Muhammedin mazharil envar. Ve alâ âlihî ve ehli beytihi bir sebebi gıyam innası minnûr. Cemi esmâ ve sıfatı Câmi saltanâtı hakkiyeyi halkiyeyi hâvi makâmı uluhiyeti zâtta sana ibadet ederim Allah’ım. Cemi esmâ ve sıfatı Sâtır saltanâtı hakkiyeyi halkiyeyi kahir makâmı ahadiyeti zâtta vücudumdan fâni […]

Sıddîk Nâci Eren Efendi Âşıkâne’de

                                  Muhterem Sıddîk Nâci Eren Efendimizin desturu ile yeni sayımızdan itibaren yazıları dergimiz Âşıkâne’de yayınlanacaktır.

Can Kafesden Uçmadan Gel

Can Kafesden Uçmadan Gel                                                 foto : Hulusi Ömer Efendi’nin Kabri Şerifi (Nazilli Evranlı kabristanı)   Can kafesden uçmadan gel Ruhu Sultan ide gör Geç aradan göçmeden gel Nuru burhan ide gör […]

Zat-ı Hakkı sevmenin yedi nişanı

Zat-ı Hakkı sevmenin yedi nişanı Bekir Sıdkı Visali Hz.                 foto : Bekir Sıdkı Visali Hz.nin İzmir Tilkilik mahallesinde yaşadığı sokağın günümüzden bir görüntüsü   Sıddık Naci Eren Efendimizin bu konu hakkındaki sohbeti : Sıddık Naci EREN Balıkesir-i Hz. nin 1989 yılı sohbetlerinden. Hüsamettin Kopuk paylaştı: 6 Ocak […]

Muhterem Sıddık Naci Eren Efendi’yi ziyaret

Muhterem Sıddık Naci Eren Efendi’yi ziyâret                                           Efendi hazretleriyle buluştuğumuz bu günde; sohbetiyle, teveccüh ve duasını alıp musafaha ile ayrıldık. Rabbimiz sağlık, sıhhat afiyetten ayırmasın. Ayrıca sıcak ve samimi karşılama için başta Mehmet Eren olmak […]

İsmi Azam Duası ve Tesbihi

İsmi Azam Duası ve Tesbihi Saadeti Ebediyye Pazartesi evradından Sıddık Naci Eren Efendi                                     İsmi Azam Duası  Bismillâhirrahmânirrahîm Allâhumme innî es’eluke bienne lekel hamdu lâ ilâhe illâ entel mennânu yâ hannân * yâ mennân * yâ bedîus semâvâti […]

Dua-i İsmi Azam’ın meali

Dua-i İsmi Azam’ın meali                                 (Evrad-ı Saadet-i Ebediyye Çarşamba gününün virdinde Sıddık Naci Eren ef.) Bismillâhirrahmânirrahim 1-Ey nihayetsiz, gerçek güzellik sahibi Cemîl olan Allah. 2- Ey her şeye nihayet derece yakın, Karîb olan Allah. 3-Ey dua ve isteklere cevap veren […]

Seyyid Kazim Kizilkanat Hz’ne yazılan bir şiir

Kazim Kizilkanat Seyyid Hz Dervisi Bayram’ın Şiiri                                       Bir kamyoncu adı Bayram . Kula’dan geçerken kamyonu durduruyor. Kazım efendinin zikir meydanı açtığı eve giriyor. Bir gece misafir kalıp derviş oluyor . Ve bu şiiri yazıyor. Kula’dan ayrıldıktan […]