Molla Arap Tekkesi

Molla Arab Tekkesi                 XVII. yüzyılda Uşşâkîyye  Tarîkatı’nın Câhidiyye kolunu Bursa’da temsil eden tekkelerden biri de, Molla Arab mahallesi balabancık caddesinde bulunan Molla Arab Cami’nin (16. yüzyılın ilk çeyreğinde “Molla Arap” ünvanlı Mevlana Mehmet b. Ömer b. Hamza tarafından yaptırılmıştır.) yanında binâ edilmiştir. Şeyh Muhyiddin-i Bursevî Efendi (d.?/?-ö.1091/1680) , diğer bir […]

Uşşâkî şiirlerinde Hac 10

Uşşâkî şiirlerinde Hac 10                     Sıddık Naci Eren Efendi’nin şiirlerinde Hac Geldi ezan sesleri,sanki Bilâl-i Hâbeşi Çoşup taştı hacılar, aşkına Muhammed’in Fahr-i alem Ahmed’in s.73 Divan … Ey hacılar Medine’ye bizden selâm götürün Ol mübarek Mekke’ye bizden selâm götürün … Döner sâf sâf hacılar, Kabe’nin etrafında […]

Abdullah Arığ ve Kitapları

Abdullah Arığ ve Kitapları                   Abdullah Arığ emekli hakim idi. Uşşâkî yolunda hocası Mehmet Akhan efendidir. İki kitap yazmış; bir kitap ta tercüme etmiştir.                     Yazdığı kitaplar :  Allah’ı Niçin Anıyoruz? ve İslam’da tasavvuf hac ve sırları Tercüme […]

Uşşâkî şiirlerinde Hac 9

Uşşâkî şiirlerinde Hac 9                             foto : Hanefi mihrabı   taşı toprak tavafından aşıklar bulmadı vefa gönül beyti rahman oldu haccu ümre edersen gel hüsnü gülzari hz. (1872-1965) divanından ********* Varup ihrāma girelüm Hamd u śenālar idelüm Eşigine yüz sürelüm Ķara donlu Beytullāh’uñ Muhyiddin […]

Âsitâne’de Kurban Bayramı

Âsitâne’de Kurban Bayramı Âsitâne-i Uşşâkî’de Kurban Bayramı                               Temcid / Uşşâkî Âsitânesi Geçen Ramazan bayramında okunan Temcid       Not: Temcid ve bayram salası için ek bilgi için :  http://www.ussaki.com/v2/temcid-ve-bayram-salasi/

Uşşâkî şiirlerinde Hac 8

Uşşâkî şiirlerinde Hac 8                                                           Abalı Hüsameddin ef. Divanından   Men sırrın bilelden Haķķ’ı tahķíķ bilmişüz ‘Iyd-ı ekberdir cemāl-i yāre ķurbān olmuşuz Hem-dem hüccāc-ı ma‘nāyuz tavaf-ı ķılmışuz […]

Uşşâkî şiirlerinde Hac 7

Uşşâkî şiirlerinde Hac 7                           Ahmed-i Lütfi Hz Divanından : Ne güzeldir Bab-ı Selam kapısı Ordan girer hacıların hepisi Yalın ayak , başı açık tavafta Ağladı gözlerim, dindiremedim Yedi defa tavaf ettim dönerek Yandı bağrım, ciğerlerim yanarak Altınoluk, beyt’im can feda olsun Ağladı […]

Sinânî Şiirlerinde Hac 1

Sinânî Şiirlerinde Hac 1                                         Pir Ümmi Sinan hz. divanından   Berzah ilmin afeti bir nur olur şekaveti Aşıkların ziyareti oldur ki beytullah olur   s.60   … Iyd u vasla ermek içün cillegahım erbain Iyd […]

Semme Vechullah

Semme Vechullah                                                         Bakara Sûresi 115’de: “Ve lillâhil meşriku vel magribu fe eynemâ tuvellû fe semme vechullâh”. tevhidkuranmeali.com/onsoz … Doğu da, Batı da (tüm yeryüzü) Allah’ındır. Nereye dönerseniz […]

Uşşâkî şiirlerinde Hac 6

Uşşâkî şiirlerinde Hac 6                             Cümle Huccâc İle Giydik Yine İhrâm u Abâ Cümle huccâc ile giydik yine ihrâm u abâ Kıbleye karşı yöneldik gideriz misl-i sabâ İrüşüp gördüm giyinmiş bir siyah atlas kabâ Kâre donlu Ka’betullah merhabâ yâ merhabâ Susamışız âb-ı […]