Beytullah Odur

Beytullah Odur                           foto : Talib-i İrşadi (ksa) ve Hüseyin Hüsnü Aziz Türbesi (ksa) Kilidbahir Çanakkale Abdurrahman Sami Niyazi hz, Bekir Sıdkı Visali hz Uşşaki okulunda seslendirilen ilahilerden bestekarı ve okuyan : naim kaya efendi / izmir makam : uşşak   Beytullah Odur Kıl […]

Açlıktan Kimse Ölmesin !

AÇLIKTAN KİMSE ÖLMESİN! Vakfımız, Somali’deki kardeşlerimiz için 20.000 TL. yardımda bulundu. Rabbimiz vesile olanlardan râzı olsun. SİZDE HAYIRLARA ORTAK OLMAK İSTER MİSİNİZ? Banka Havale veya EFT Yolu ile bağış için hesap numaralarımız: Al Baraka Türk Topçular Şb. Hesap No: TL : IBAN: TR 47 0020 3000 0214 4704 0000- 01 Kuveyt Türk Perpa Şb. Hesap […]

Hamdiyye’nin okunuşu

Hamdiyye’nin Okunuşu                         Abdurrahman Sami Niyazi hz, Bekir Sıdkı Visali Hz. Uşşâkî okulunun okuyuşu … Okuyan Naim Kaya efendi.  

Havuzlu Uşşâkî Tekkesi

Havuzlu Uşşâkî Tekkesi                                                                     Havuzlu mescid camii adresi : Nişancı mah. Türkeli cad. Nişanca yokuşu Havuzlu Mescid çıkmaz sok.no.2 kadırga Fatih/ İstanbul […]

Abdurrahman Sami Efendi’nin Bestesi

Abdurrahman Sami Efendi’nin Bestesi                                     Uşşâkî meşayıhından Abdurrahman Sami Niyazi hz’nin hilafet aldığında bestelediği eseri : Asitanın senin Darül Eman’dır . Güfte: Ahmed Hüsami Efendi. Okuyan Naim Kaya efendi. https://www.youtube.com/watch?v=2z3NT-D-ON4&t=20s

Hamdiyye

Tekkelerde Sofra Âdâbı ve Hamdiyye   Muzaffer Efendi Hazretleri tasavvufa ve tarîkat-ı aliyyenin âdâb ve evrâdına tahsîs ettiği eseri Ziynet’ül Kulûb’de tekkelerdeki sofra âdâbına dâir şunları lutfetmişler…   TEKKELERDE YEMEKLERDEN SONRA OKUNAN HAMDiYYE   Akşam namazı edâ edildikden sonra, dervîşân sünnet-i seniyyeyi ihyâ için ellerini yıkarlar ve sofraya öyle otururlar. En son şeyh yani mürşid […]

Pir Hz. Malayca’da

Pir Hz. Malayca’da     Malayca (Malayca : بهاس ملايو/Bahasa Melayu) Malezya, Brunei ve Singapur’un resmî dilidir. Tayland, Filipinler, Endonezya gibi ülkelerde yaşayan Malezyalılar tarafından da konuşulmaktadır. Doğu Timor’da geçerli bir dildir. 20-30 milyon kişi tarafından konuşulduğu tahmin edilmektedir. ****** TAREKAT KHALWATIYYAH USSAKI Sayyid Hasan Husameddin pengasas cawangan Ussaki Tarekat Khalwatiyya merupakan mistisisme Islam, juga […]

Salahi hz. Divanında Pirini (ksa) nasıl anlatmış

Salahi hz. Divanında Pirini (ksa) nasıl anlatmış     Kalp bülbülünün dilini tazeleyen Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’yi anmaktır (K.13-7). Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’nin himmetinin mumu kalp sahasını aydınlatır (K.14-6). ….. Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’nin Türkçe bir divanı da bulunmaktadır. Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin divanındaki on üçüncü ve on dördüncü kasideler Hüsâmeddîn-i Uşşâkî için kaleme aldığı methiyelerdir. Tarikatının kurucusununun kabrinin feyizlerini dile getirdiği on […]

Nasihatname

Nasihatnâme – Ahmed Câhidî Uşşâkî Hz. Peygamber’in “Din, nasihattir” hadisinden hareketle tarihimizde “nasihatnâme” adıyla birçok eser kaleme alınmıştır. Nasihatnâmeler dinî, ahlakî ve toplumsal konularda insanları iyiye ve güzele sevk etmeyi amaçlayan, didaktik bir üslup çerçevesinde İslâm’ın ahlak ve irfân boyutuna dikkat çeken eserler olarak karşımıza çıkar. 17. yüzyılın önemli mutasavvıflarından olan, yaşadığı Çanakkale ve civarında […]

Simav’da Uşşâkî Camii

Simav’da Uşşâkî Camii                                                               Simav’da Hisar’ın dibinde bulunan Şeyh Bedreddin Camii Halk arasında İvaz Paşa camii diye de adlandırılır. Ne zaman yapıldığı bilinmeyen camiye ait […]