Ramazan-ı Şerif bereket ayıdır

Ramazan-ı Şerif bereket ayıdır                 Orucun Yedi Mertebesi   Muzaffer Efendi Hazretlerinin ilk mürşidi büyük ârif Abdurrahman Sâmî Saruhânî Kaddesallahu Sırrahu’s Sâmî Hazretlerinin bir eserinde, orucun mertebeleri hakkında lutfettikleri kısa bir îzâhdır…Koyu renkli metin Hazret’in ifâdesi, italik olarak verilen metin ise fakîr’e âittir ve nâçizâne anlaşılmayı kolaylaştırmak gâyesi ile hazırlanmışdır… Savm-ı Sûrî […]

Ramazan-ı Şerif Kur’an-ı Kerim’in indirildiği Aydır

Ramazan-ı Şerif Kur’an-ı Kerim’in indirildiği Aydır                                                                 “O Ramazan ayı ki, Kur’ân o ayda indirilmiştir.” (Bakara, 2/185) https://namazniyaz.com/2017/05/01/kuran-ve-ramazan-ayi/ Beşdir kalbin devası, odur kalbin şifası Mecalisi […]

Ramazan-ı Şerif Rahmet ayıdır

Ramazan-ı Şerif Rahmet ayıdır                   Ey iman edenler! oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. Bakara( 2) 183 (http://www.mumsema.org/oruc-sorulari/253422-ramazan-ayi-ile-ilgili-kisa-ayetler.html ) ******* Mübarek Şehr-i Ramazan   Allah diyelim daim gündüz olalım saim Gece olalım kaim geldi mübarek Ramazan Şol […]

Tasavvufta Usül ve Biat tazeleme merasimi

  Tasavvufta usül                         Biat Tazeleme Merasimi                    

Tasavvufta Usül

Tasavvufta Usül / 26 Nisan 2018 / Muhammed Hikmet Dağlıhafız / Uşşâkî Vakfı

Sıddîk Nâci Eren Efendi Hakk’a yürüdü

Sıddîk Nâci Eren Efendi Hakk’a yürüdü                   “İnnâ Lillâhî ve İnnâ İleyhi Râciûn” Muhterem Mürşîdimiz, Efendimiz, Ümmet- i Muhammed’in (asm), Ülkemizin ve Milletimizin Çok Kıymettâr Mânevî Kanaat Rehberi, Tarîk-i Uşşâkîyye’nin Asırlık Pîr’i, Kibâr-ı Evliyâullah, Meşâyih-i Kiram, El Hâc Eş Şeyh Es Sıddîk Nâci EREN Balıkesirî Hz. İrtihâl-i Dâr-ı […]

Biat Tazeleme Merasimi

Sıddîk Nâci EREN Efendinin vefatından sonra halifesi M. Hikmet ÖNEM Efendiye biat tazeleme merasimi icra edildi.

Tıp ve Uşşâkî

Tıp ve Uşşâkî   Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şeriflerde Şifa “Hastalandığımda da O bana şifa verir.” (Şuarâ, 80) Kalplerin tabibi Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hastaya şöyle dua eder : “Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifa ver, çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiç bir hastalık bırakmasın. “ […]

Mehmet Kamil Efendi

Mehmet Kamil Efendi                                   Mehmet Kamil (Özüaydın) (Hüseyin Çelebi Medresesi Müderrisi Mehmet Kamil)   1874 (1290)’te Kosova-İsalar Köyü’nde doğdu. Müderris Osman Efendi’nin oğludur. İlköğrenimini köyünde yaptı. Sonra İstanbul’a gelerek Haseki Sultan Medresesi’ne kaydoldu. Fatih Dersiamlarından Alasonyalı Hacı Ali Efendi’nin […]

İbrahim Uşşâkî Efendi

İbrahim Uşşâkî Efendi                 Bursa Hacı İvaz Paşa Camii   Bursalı sufi, yazar Uşşâkî İbrahim diye tanınmıştır. Balıkesir-Eşme İney (Kırkağaç) köyünde dünyaya gelen İbrahim Efendi, öğrenimini tamamladıktan sonra Bursa’ya yerleşmiş ve özellikle fıkıh biliminde otorite olmuştur. Bursa Müftülüğü de yapan İbrahim Efendi, 1309/1891 yılında Bursa’da yaşamını yitirdi. Yazarın El-Miskü’l-Ezfer fi Tebri’et-i Şerhi’l-Ekber adlı oldukça […]