Şifreler savaşında Bir Uşşaki

Şifreler savaşında Bir Uşşaki /Mustafa ÖZCAN                       O devirde de şifreler çarpışıyordu. İbni Arabi ve Nostradamus ikilisi gibi; Joachim’e mukabil kefenin karşı kısmında İbnü’l Bercan yer alıyordu. O ise Nureddin Zengi’ye Kudüs’ün 1187 tarihinde fethedileceğini müjdelemişti. Bu keşfin ortaya koyduğu fetih Mescid-i Aksa’nın minberini bile […]

Abdullah Salahi Uşşaki Hz. ve Kudüs-ü Şerif

Abdullah Salahi Uşşaki Hz. ve Kudüs-ü Şerif     2008+15 18 Mayıs 2008 Pazar 2008+15 Kur”ân”daki gaybî işaretler aslında hem geçmişe hem de geleceğe ışık tutuyor. Muhammed Mütevelli Şaravi”nin dediği gibi Kur”ân-ı Kerim”de Yusuf kıssasında “Kale”l meliku i”tüni bihi” ifadesi Kur”ân-ı Kerim”in diğer mucizatı gibi bir mucizedir. Orada Firavun yerine “kral” ifadesi kullanılıyor. Zira Hazreti […]

Mevlid-i Şerif 12

Mevlid-i Şerif 12 foto : Mısır’da Mevlid-i Şerif kutlaması   Ümmü arz Mekke’de doğdu ol Habibi medeni Şanı levlak oldu Alemlere Rahmet bedeni Affederdi o mübarek kendini İnciteni Girmedi Kalbine asla hubb i dünyay i deni Affeder Hz Mevla ona İmam edeni Yakamaz narı cehennem şer’i üzre gideni Ruhi Ahmet en evvel halk oldu hem […]

Mevlid-i Şerif 11

Mevlid-i Şerif 11                     foto : Mevlid-i Şerif Kutlaması Kahire 1911 Rahmeten lil aleminsin ey şefaat masdarı Vacid-i Macid-i mümecced pür safasın ya resul Ya Habiballah zuhurınla bilindi Zat-ı Hak Şahid-i meşhud müşahid-kibriyasın ya resul Rüyet-iHak’dır seni vasfında ey hulk-i azim Vahid-i tevhid-i temcid pür ziyasın […]

mevlid-i Şerif 10

Mevlid-i Şerif 10                     foto : Osmanlı kahiresinde Mevlid-i Şerif kutlaması   Essalat her dü cihan hep cümle zerratün senün Burc-i zatun şems-i tabanı Muhammed essalat (s.53 ş.50 b.5) Ezel her kime sundun ise camı Ebed anlarda yok ayık Muhammed (s.78 ş.74 b.5) Seninçün halk olundu […]

Mevlid-i Şerif 09

Mevlid-i Şerif 09                     foto : Hz Muhammed’in SAV annesi Hz Amine r.a. Abha’daki (Mekke yakınlarında) kabri şerifi   Ya Muhammed maye-i mahluk-ı Hak sensin kamu Varlığın bununda canım dilde var mıdır benim 3.divan s.211 ş.3.320 b.13 … Dü alemde misalin gelmemiş mihr u melahatsin Serapa on […]

Mevlid-i Şerif 08

Mevlid-i Şerif 08                         foto : Bursa’da bir Mevlid meclisinde Zâkirbaşı Hâfız Şâkir Çetiner, Şeyh Ali Cânib Efendi ve Sebilci Hüseyin Efendi ile (namegi-aşk sitesinden alınmıştır) Hüseyin Sebilci efendi Sebilci Hüseyin Efendi (bilinen adı ile Hüseyin Sebilci) (d. 1894, İstanbul – v. 1975, Üsküdar, İstanbul), […]

Mevlid-i Şerif 07

Mevlid-i Şerif 07                                               foto :  Hz Peygamber’in (s.a.v.) babası Hz. Abdullah’ın Medine-i Münevvere’deki kabrinin çeşmesi   Mevlid ve Miraciye Salahaddin Uşşaki hz.   Her işe kıl Besmele’yle ibtida   192/ 22 Zikrin olsun […]

Mevlid-i Şerif 06

Mevlid-i Şerif 06                         Mevlidi Mucteba Abdurrahman Sami Niyazi Hz. Mevlidi Mücteba Abdurrahman Sami Niyazi Uşşaki Efendi’nin 1915 yılında basılan 28 sayfadan oluşan eseridir. Eser’in orjinal ismi Mevlid-i Mücteba ve Şema’il-i Celile-i Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem’dir. ……. Bismillahirahmanirrahim başlıklı bölümden Başlayalım söze […]

Mevlid-i Şerif 05

Mevlid-i Şerif 05                               foto : Osmanlı döneminde Mevlid Kandili   Salahi Hz Naatlarından Mevlidi Serifle ilgili olanları Abdullah Selahattin Uşşaki Hz Peygamber’e naatlar divanı Nu’ut-ı Salahi  Şelale Yayıncılık Hazırlayan Prof.Dr. Mehmet Akkuş sayfa 45 2. Şiir 1 kıta Senin meddahın […]