Anadoluhisarı’nda Bir Uşşâklî’nin Mezar taşı

Anadoluhisarı’nda Bir Uşşâklî’nin Mezar taşı                   Anadoluhisarı 1300’lü yılların sonunda Kostantinniye’yi fethederek Peygamberimizin müjdesini gerçekleştirmek ve O’nun iltifatına nail olmak isteyen I. Bayezıd Han tarafından, “Şöyle Güzelce bir Hisar yapıla!” emriyle inşası gerçekleşen Göksu’nun denize açılan noktasındaki Anadolu Hisarı  . Kalenin karşısında bir zamanlar Sultan Fatih Han’ın […]

Uşşâkî şiirlerinde Hac 11

Uşşâkî şiirlerinde Hac 11                               Karibi hz. 16.yyın sonu ile 17.yy başında yaşamış . Memican Saruhani hz’nin öğrencisi . Aslen Saruhanlı Gelibolu’da yaşayıp Tekke mezarlığında medfun olmuştur. Karibi hz. Elifnamesinden : He hilâlün kabe kavseyn ayetinün şerhidir Lamelif lâ-şekk sebebsin hilkat-i […]

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 11

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 11                                                         foto : hz. Abbas kabri şerifi kerbela   Karibi hz. Elifnamesinden : Hı haber virdi Hasan Hulk-ı Irzâ etbâına Lam letâfet mülki […]

Dursun Çakmak Hoca ve Mersiye

Dursun Çakmak Hoca ve Mersiye                         Merhum Dursun Çakmak Hocam uzun yıllar Uşşâkî asitanesinde musiki eğitimi  vermişti. ***** Dursun Çakmak hocamın 1982 yılında Sünbül Efendi Camii’nde okuduğu Miraç bahri ve Mersiye-Geçti bir yıl yine bir mah-ı muharrem geldi http://www.muzafferozak.com/mevlidhtml/27Ekim1982.html miraç bahri dakika 1:06:47 mersiye […]

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 10

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 10                             foto : Vah Hüseyin (a.s.)   Hasan Basri  Baba hz’den bir nefes: Tevella ehliyiz sofi,biz tabi-i Hüseyni’yiz Sevdik onu olduk safi,biz tabi-i Hüseyni’yiz Sev hüseyni ez can-u dil,Hak’ka Hüseyin’dir delil Hüseyin’dir zât-i celil,biz tabi-i Hüseyni’yiz Hüseyni’yem […]

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 9

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 9                                                   Hüsnü Gülzari hz. divanından : ONLARIN BASTIĞI TOPRAK GÖZLERİME TÜTYA GELDİ … Eyledim cihanı seyran Bize lütfeyledi Rahman Elinde zülfikar heman Aliyyel murtaza geldi.   […]

Uşşâkî yolunda Mersiye ve Mersiyehan 1

Uşşâkî yolunda Mersiye ve Mersiyehan 1                                                   foto : Ali Ekber hz.nin şehit düştüğü yer Hz. Hüseyin ve diğer Ehl-i beyt mensuplarının 10 Muharrem 61 (10 Ekim 680) tarihinde Emevîler tarafından […]

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 8

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 8                                         foto : Hz. Hüseyin’in kabr-i şerifi   Hazmi Tura Hz’nin Kerbelâ Mersiyesi    Gelin ey ehl-i velâ cûş edelim çağlayalım Kerbelâ fâci’asın yâd ederek ağlayalım Giyelim kisve-i mâtem karalar bağlayalım […]

Eşşehidi Secereyi Kerbela

Eşşehidi Secereyi Kerbela Bismillahirrahmanirrahim ALLAHU NURU SEMAVATI VELERDI ile şecereyi mübareke medheyledi Kur’an da Habib ehlini Hüda Memleketi Rabbaniyeden bütün kainat zevkini Ehlibeytten aldı feyzi manevi nuru gıda Anın için Muharremül haremde zuhur eyleyen Hadise-i azimelerde en büyüğü İmama-ı Hüseyin Şuheda Ol sahnede yetmişiki yarenile verdiler ruhunu Yezidin leşkerini azim müdafaalarla cüda Her birini zikir […]

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 7

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 7                           foto : Kerbela Hz Hüseyin , Hz Ebulfazl Abbas ve 72 şehidin türbe camileri   Süleyman Rüşdi Hz Divanından Çıkup Al-i yezid şehr-i Huseyni Kerbeladan kim Irişmiş aslını nar-ı cehennemde karar itmiş s.189  ş.148 k.2 Kulzum-i merg-i […]