Seyyid Ahmed-el Bedevi Hz.lerinin Salavat-ı Nuraniyye’si (Salat-ı Bedeviyye)

Seyyid Ahmed-el Bedevi Hz.lerinin Salavat-ı Nuraniyye’si (Salat-ı Bedeviyye)                   TÜRKÇESİ: Allâhümme salli ve sellim ve bârik Alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Şeceratil aslinnurâniyyeti    Vel lem’atil kab datirrahmâniyyeti    Ve efdalil halikatil insâniyyeti    Ve eşrefissûretil cismâniyyeti    Ve ma’denil esrârirrabbâniyyeti    Ve hazâinilulumil istifâiyyeti    Sahibi kabdatil asliyyeti    Vel behcetisseniyyeti    Ver rutbetil aliyyeti    […]

Bütün Peygamberlerin Şefaatçi Olacağı Salavat-ı Şerife

Bütün Peygamberlerin Şefaatçi Olacağı Salavat-ı Şerife                                                                   foto : Peygamber Efendimizin (s.a.v.) miraç gecesi tüm Peygamberlere namaz kıldırdığı Sahra kayası üzerine temsilen yapılan […]

Salavat-ı Melevan

Salavat-ı Melevan                             Bunların en meşhurlarından birisi de tefsir sahibi Hüseyin Kâşifî’nin Risâletü’s-Salavât’ında kaydettiği, Gazneli Sultan Mahmud’un da kendisine vird edindiği, her okunduğunda on bin salavât okunmuş gibi karşılık verilen “Salât- ı Melevân” metnidir. Rivâyete göre maddi sıkıntıya düşen bir derviş rüyasında […]

Resulullah (s.a.v.) Efendimize Salat-ı Selamın Getirilmesi

Resulullah (s.a.v.) Efendimize Salat-ı Selamın Getirilmesi   Evrad-ı Kadiriyye’den Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Resûlallah. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Habiballah. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Halilallah. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Nebiyyallah. Es-salâtü ves-selâmü aleyke ya safiyyallah. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ hayre halkillâh. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ nure arşillah. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ emin-e vahyillah. Es-salâtü ves-selâmü aleyke […]

Perşembe Evradından 2

Perşembe Evradından 2                   Fatiha Suresi Allah’ın resulü, Ebû Saîd b. Muallâ isimli sahâbîye, Kur’ân-ı Kerîm’deki en büyük sûreyi mescidden çıkmadan bildireceğini ifade buyurmuş, sonra da bunun Fâtiha olduğunu açıklamıştır (Buhârî, “Fezâ’ilü’l-Kur’ân”, 9).   Yine birçok sahih hadiste Fâtiha sûresinin şifa özelliği ile ilgili açıklamalar yapılmıştır (meselâ bk. Buhârî, […]

Perşembe Evradından  1

Perşembe Evradından                                   Ey eserlerinde sonsuz rahmetin en latif cilvelerini gösteren sınırsız şefkat sahibi Hannan! Ey bitmez tükenmez ikramlarıyla ve nimetleriyle, varlıkları terbiye edip besleyen Mennan! Ey gökleri ve yeri hiçten ve benzersiz bir şekilde yaratıp bin bir isminin […]

Salavatı Kenzül Azam

Salavatı Kenzül Azam (Büyük Hazine) EN BÜYÜK HAZİNENİN GÜNEŞİ SALAVATI( Şemsü’l-Kenzi’l-A’zam) / Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı veya Şeyh Şemsettin El-Abdûsi rh’ya ait)-En büyük Hazine (El-Kenzi’l-A’zam) adı da verilmiş.                               SALAVAT اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ اَبَدًا * وَاَنَّمٰى بَرَكَاتِكَ سَرْمَدً وَاَزْكٰى تَحِيَّاتِكَ […]

Hakiki bayram da insanı cehenneme sürükleyen masiyet ve günah yükünden kurtulmaktır.

Hakiki bayram da insanı cehenneme sürükleyen masiyet ve günah yükünden kurtulmaktır. Sıddık Naci Eren Hz.             Uşşâkî Zikri / Sıddîk Nâci EREN Efendi Hz. / Ramazan Bayramı 2014   https://www.youtube.com/watch?v=RQNl4d6e1K0 ……. İlahi bayramı bayram bilenler Tevbe edip burda günah silenler Tertemiz olarak Hakk’a dönenler Senin de bayramın mübarek olsun Merhum […]

Bayram hüsrandan kurtulup saadete ermenin remzidir.

Bayram hüsrandan kurtulup saadete ermenin remzidir. Sıddık Naci Eren hz           Uşşâkî Zikri / Sıddîk Nâci EREN Efendi Hz. / Ramazan Bayramı 2015 https://www.youtube.com/watch?v=vvTJmSw1Mfg …….. Seraser alemi ittu münevver ıyd-i şerif Boyandı  ıtırla güya muanber ıyd-i şerif Ata kıl itme cefa pus idelim la’li zebun Değil mi yoksa bugün ruz-ı ekber […]

Tut Muhammed (s.a.v.) yolunu O gün Bayram edelim

 Tut Muhammed (s.a.v.) yolunu O gün Bayram edelim Sıddık Naci Eren hz.                   Ramazan, Âdem’in cennette yaşadığı hale dönüş isteğidir. http://www.akkalemler.com/ramazan-ve-fitrat-makale-29809 … O GÜN BAYRAM EDELİM “UŞŞAKİ VAKFI İLAHİ GRUBU” https://www.youtube.com/watch?v=jpmFtkoHUBQ … 5 fâ i lâ tün / fâ i lâ tün / fâ i lâ tün […]