Oruç sahur ve iftar yapmaktır

Oruç sahur ve iftar yapmaktır                           Sehl b. Sa’d’ın (r.a.) bildirdiğine göre: Resulüllah (a.s.): “İnsanlar iftar yapmakta (sünnet vechile) acele davrandıkları müddetçe daima hayır üzeredirler” buyurmuştur. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 1838 Enes’in (r.a.) haber verdiğine göre: Allah Resulü (a.s.): “Sahur yemeği yeyiniz. Çünkü […]

Ramazan-ı Şerif Cennet kapılarının açıldığı aydır

Ramazan-ı Şerif Cennet kapılarının açıldığı aydır                   – Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur. (Müslim, Sıyam 2, (1079)) ……. Canımun cananı Furkan menba-ı ab-ı hayat Gösterür aynıma her dem ruz (u) şeb bir ah necat Sende nazil oldı […]

Ramazan-ı Şerif Sabır ayıdır

Ramazan-ı Şerif Sabır ayıdır                             “Sabır ayı olan Ramazan’ın ve her ayın üç gününün orucu kalpte bulunan bütün kötülükleri giderir.” (Müsned, 5:363) Başka bir hadis-i şerifte “Oruç sabrın yarısıdır” (Kenzü’l-Ummâl, 8:444) http://www.ramazan.sorularlaislamiyet.com/icerik/ramazan-sabir-ayidir ……. Cahidi hz divan  4.şiir s.49 2.kıta Gerçi Hakdandur tecelli […]

Ramazan-ı Şerif günahların af olma ayıdır

Ramazan-ı Şerif günahların af olma ayıdır                         “Ramazan orucu farz, teravih sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur.” (Nesai)   Cahidi hz divan  4.şiir s.49 1.kıta Hak Tealadan hidayet geldi Ahmed mısrına Fazl-ı rahman kudret-i Hak şehr ramazan merhaba Hak […]

Ramazan-ı Şerif bereket ayıdır

Ramazan-ı Şerif bereket ayıdır                 Orucun Yedi Mertebesi   Muzaffer Efendi Hazretlerinin ilk mürşidi büyük ârif Abdurrahman Sâmî Saruhânî Kaddesallahu Sırrahu’s Sâmî Hazretlerinin bir eserinde, orucun mertebeleri hakkında lutfettikleri kısa bir îzâhdır…Koyu renkli metin Hazret’in ifâdesi, italik olarak verilen metin ise fakîr’e âittir ve nâçizâne anlaşılmayı kolaylaştırmak gâyesi ile hazırlanmışdır… Savm-ı Sûrî […]

Ramazan-ı Şerif Kur’an-ı Kerim’in indirildiği Aydır

Ramazan-ı Şerif Kur’an-ı Kerim’in indirildiği Aydır                                                                 “O Ramazan ayı ki, Kur’ân o ayda indirilmiştir.” (Bakara, 2/185) https://namazniyaz.com/2017/05/01/kuran-ve-ramazan-ayi/ Beşdir kalbin devası, odur kalbin şifası Mecalisi […]

Ramazan-ı Şerif Rahmet ayıdır

Ramazan-ı Şerif Rahmet ayıdır                   Ey iman edenler! oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. Bakara( 2) 183 (http://www.mumsema.org/oruc-sorulari/253422-ramazan-ayi-ile-ilgili-kisa-ayetler.html ) ******* Mübarek Şehr-i Ramazan   Allah diyelim daim gündüz olalım saim Gece olalım kaim geldi mübarek Ramazan Şol […]

Tasavvufta Usül ve Biat tazeleme merasimi

  Tasavvufta usül                         Biat Tazeleme Merasimi                    

Tasavvufta Usül

Tasavvufta Usül / 26 Nisan 2018 / Muhammed Hikmet Dağlıhafız / Uşşâkî Vakfı

Sıddîk Nâci Eren Efendi Hakk’a yürüdü

Sıddîk Nâci Eren Efendi Hakk’a yürüdü                   “İnnâ Lillâhî ve İnnâ İleyhi Râciûn” Muhterem Mürşîdimiz, Efendimiz, Ümmet- i Muhammed’in (asm), Ülkemizin ve Milletimizin Çok Kıymettâr Mânevî Kanaat Rehberi, Tarîk-i Uşşâkîyye’nin Asırlık Pîr’i, Kibâr-ı Evliyâullah, Meşâyih-i Kiram, El Hâc Eş Şeyh Es Sıddîk Nâci EREN Balıkesirî Hz. İrtihâl-i Dâr-ı […]