Ramazan-ı Şerif ayının halveti itikaftır

Ramazan-ı Şerif ayının halveti itikaftır.                 Ramazan-ı Şerif’in Son on günündeki Fazileti : Hz. Aişe (r.a.) buyurdu ki : “ Resulullah (s.a.v.) bu on gündeki ibadet ve taat hususunda diğer günlerden daha fazla önem verirdi.” “Ramazan’ı Şerif’in son on günü girince Resulullah yatağa yanaşmaz, gecesini ibadetle ihya eder, […]

Oruçlulara arşın altında sofra kurulur

Oruçlulara arşın altında sofra kurulur   Ey gönül gezme yabanda eyle derdine ilaç, Ölmeden evvel eyle tedarik ecel yakın gözün aç. Ol ruz-i cezada sorarlar cümle a’malin senin, Kıl namazı tut orucu Mevla’nın nehyinden kaç (şiir 12) … Beş vakit namazı kılın tutun orucu, Koymayın sünneti edin urucu, Zaif ümmetlere yardım kılıncı, Öyle bir sultana […]

Teravih namazı, Ramazan’ı Şerif’in sünnetidir

Teravih namazı, Ramazan’ı Şerif’in sünnetidir                     Resulullah (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki : “ Teravih namazı günahların affına vesiledir.” “Allah (c.c.) Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece ibadetini (teravih namazını) sünnet kıldım. Kim, faziletine inanarak ve alacağı mükafatı Allah’dan umarak orucunu tutup, gece ibadetini […]

Ramazan-ı Şerif Cömertlik ayıdır

Ramazan-ı Şerif Cömertlik ayıdır                                     Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi: “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hayırda insanların en cömerdi idi. En cömert olduğu zaman da Ramazanda Cebrail (Aleyhisselam) ile sıkça karşılaştığı zaman idi. Cebrail (Aleyhisselam) Ramazan ayı çıkana kadar her gece Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve […]

Oruç perdedir

Oruç perdedir                 – Oruç perdedir. Biriniz birgün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa “ben oruçluyum!” desin (ve ona bulaşmasın) (Müslim, Sıyam 164, (1161)) Peygamberimizin(s.a.s) Ramazan Ayı İle İlgili Hadisleri www.mumsema.org ……. Ramazanın (1. 5 beyit) Tebrikine […]

Oruç bedenin sıhhatidir

Oruç bedenin sıhhatidir                         2.4.7.Hz. Dâvûd Hz. Dâvûd, hem hükümdar, hem peygamberdi. Kur‟ân-ı Kerîmde Bakara, Nisâ, Mâide, En‟âm, İsrâ, Enbiyâ ve Sâd sûrelerinin birçok âyet-i kerîmelerde Davud aleyhisselamdan bahsedilmektedir. Bir gün oruç tutup diğer gün tutmamasıyla da meşhurdur. Bu oruca Davut orucu denir. Uşşaki, […]

Oruç ibadetin kapısıdır.

Oruç ibadetin kapısıdır.                                   4 fâ i lâ tün / fâ i lâ tün / fâ i lâ tün / fâ i lâ tün   [Ramazaniye] Ayların ol şahı geldi şehr-i ramazan merhaba Aleme nur saçup şehr-i ramazan merhaba […]

Ramazan-ı Şerif mağfiret ayıdır

Ramazan-ı Şerif mağfiret ayıdır                                           Ramazan ayının “başında rahmet, ortasında af, sonunda cehennemden azad vardır” “Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem ateşinden kurtuluştur” (İbn-i Ebi’d-Dünya) https://www.sorusorcevapbul.com/makale/ramazan/ramazan-ayinin-onemi Ol durur salih amel anla bugün ey […]

Ramazan-ı Şerif takva ayıdır

Ramazan-ı Şerif takva ayıdır                   Ramazan orucunu emreden âyetin sonunda, bunun gayesinin mânevî, rûhî ve ahlâkî olduğuna işaretle, “Ta ki ittika edesiniz, yani takva sahibi olasınız.” (2/Bakara, 183.) buyurulmaktadır. http://www.islamseli.net/oruc-ve-ramazan/52005-ramazan-ve-takva.html ……. Badehu ol eylese amal-i hacc u ya zekat Hem salat u savm ile etse bizi ezkar […]

Ramazan-ı Şerif tövbe ayıdır

Ramazan-ı Şerif tövbe ayıdır                         ” Şüphesiz ki Allah, ancak O, tövbeleri çokça kabul eder, çok merhamet eder.” (Tövbe süresi 118) Zira Peygamberimiz (s.a.v.) Her insan hata eder, hata edenlerin en hayırlısı da tövbe edenlerdir buyuruyor. (Fethul Kebir) http://yenibakis.com.tr/ramazan-tovbe-ayidir/ … Geldüm günahum bilmişem estağfirullah […]