Pazar günü evradından 1

Pazar günü evradından 1

Kur’an-ı Kerim kıraatına başlamadan önce okunan dua

Duanın Latince yazılışı ve anlamı:

“Allahümme bil hakkı enzeltehü ve bil hakkı nezel. Allahümme azzim ragbetî fîhi vec’alhu nûran libasarî. Ve şifâen lisadrî. Allahümme zeyyin bihî lisânî ve cemmil bihî vechî ve kavvî bihî cesedî. Verzuknî tilâvetehu ala tâatike ânâel leyli ve etrafen nehâr. Vehşurnî mean nebiyyi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve selleme ve âlihil ahyâr.”

Anlamı:

“Allah’ım, inzal ve nazil kıldığın Kur’an hakkı için, Allah’ım! Kur’an’a karşı rağbetimi arttır, gözlerime Kur’an’ı ışık yap, göğsüme Kur’an’ı şifa yap. Allah’ım, Kur’an’la dilimi zinetlendir, yüzümü güzelleştir ve vücudumu da Kur’an’la kuvvetleştir. Okumasını emrin üzerine rızıklandır, gece ve gündüz  Kur’an okumamı nasip et ve beni Resulü Ekrem ile ve O’nun en seçkin âl ve ashabıyla birleştir.”  (bk. Mecmûatu’l-Ahzab, 1/591)

 

Bu dua, Gümüşhanevi Hazretlerinin Mecmûatu’l-Ahzab isimli kitabında geçmektedir.

 

https://sorularlaislamiyet.com/kuran-okumadan-once-allahumme-bil-hakki-enzeltehu-ve-bil-hakki-nezel…-diye-baslayan-bir-dua-oldugu

vel ebrar (iyiler)

Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm esmasının manası : Azamet ve kerem sahibi, hem yücelik hem de fazl (artıklık, üstünlük), kerem sahibi. Celal ve Kemal’i mutlak ve hakiki olan demektir.

Zül-Celâl-i Vel-İkrâm ذو الجلال والإكرام Şanlı ve İkrâmlı.

Rahman suresi 27’nci ve 78’nci ayet

http://mucizedualar.com/zul-celal-i-vel-ikram-c-c-zikri-fazileti-ve-faydalari.html

 

 

Ve sallâllahu alâ seyyidina (efendimiz) Muhammedin ve alâ cemi’il (tüm) enbiyaihi (nebiler)vel mürselîn ( gönderilmiş peygamberler) .

 

ve’l hamdülillahi Rabbil âlemin.

Alemlerin rabbi olan Allah’a hamd olsun.

…….

Kur’ân okumanın bitiminde:

 

Allahummerhamnî bil Kur’ân-il Azîmi vec’alhü lî imêmen ve nûran ve hüden ve rahmeh. Allahumme zekkirnî minhü mê nesîtü ve allimni minhü mê cehiltü, verzuknî tilêvetehü enê’elleyli ve enê’ennehâr, vec’alhu lî hucceten yâ Rabb-el alemîn

https://www.estanbul.com/forum/t7680-kur’ân-okumanın-bitiminde-okunacak-dua/

 

Sıddık Naci Eren Hz. Evrad-ı Saadeti Ebediyye Pazar Evradı syf.36

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.