Pazartesi evradından 1

Pazartesi evradından 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vird-i Settar

Seyyid Yahya Şirvani

 

Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym

 

Allahümme ya Settarü ya Settar ya Azizü ya Gaffar ya Celilü ya cebbar ya mukallib-el-kulubi vel-ebsar ve ya

müdebbir-el-leyli ven-nehar hallisna min azab-il-kabri ven-nar.

 

İlahi üstür uyubena v’agfir zünübena ve tahhir kulubena ve nevvir kuburena v’eşrah sudurena ve keffir anna seyyi’atina ve teveffena ma’al-ebrar.

Sübhaneke ma abednake hakka ibadetike ya ma’bud

Sübhaneke ma arefnake hakka ma’rifetike ya ma’ruf.

Sübhaneke ma zekernake hakka zikrike ya mezkur.

Sübhaneke ma şekernake hakka şükrike ya meşkur.

Fadlan min’allahi ve rahmeten şükren min’allahi ve ni’meten lillah-il-hamdü vel-minneti.

El-hamdü Iillahi alet-ta’ati vet-tevfik ve nestagfirullah-el-azime min külli zenbin amdin ve sehvin ve hata’in

ve nisyanin ve noksanin ve taksiyr.

Allahümme lekel-hamdü hamden yüvafi ni’ameke ve yükafi meziydeke nahmedüke bi-cemi’i

mehamidike ma alimna minha ve ma lem na’lem ve neşkürüke ala cemi’i ni’amike ma alimna minha ve ma lem na’lem ve ala külli halin ya muhavvil-el-havli vel-ahvali

havvil halena ila ahsen-il-hal.

 

A’dedtü li-külli hevlin Ia ilahe iliallah.

Ve li-külli ni’metin el-hamdü lillah

Ve li-külli reha’in eş-şükrü lillah

Ve li-külli u’cubetin sübhanallah

Ve li-külli zenbin estağfirullah

Ve li-külli musiybetin inna lillah

Ve li-külli dıykın hasbiyallah

Ve li-külli kada’in ve kaderin tevekkeltü alellah

Ve li-külli ta’atin ve ma’siyyetın la havle ve la kuvvete

illa billah

Ve li-külli hemmin ve gammin maşa’allah

Len yaglib’allahe şey’ün ve hüve galibün ala külli şey’in hasbiyallah

Ve kefa semi’allahu limen de’a la gayete lehu fil-ahi-reti vel-ula

La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehu lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yümiytü ve hüve hayyün la yemutü ebeden da’imen sameden bakiyen bi-yedih:-il-hayrü

ve hüve ala külli şey’in kadiyrün ve ileyh-il masiyrü la uhsa sena’en aleyke ente kema esneyte ala nefsike azze carüke ve celle sena’üke ve la ilahe gayrüke

Er-Rahmanü alel-arş-isteva lehu ma fis-semavati ve

ma fil-ardi ve ma beynehüma ve ma taht-es-sera ve in techer bil-kavli

fe-innehu ya’lem-üs-sırra ve ahfa

 

Sıddık Naci Eren Evrad-ı Saadeti Ebediyye Pazartesi Evradından syf. 44-45-46-47

 

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.