Pazartesi evradından 2

Pazartesi evradından 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESE Pazartesi Günü

Amenerrasulü türkçe meali

O peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti,Mü’minler de (onlardan) her biri Allah’a,onun meleklerine,kitaplarına,peygam berlerine inandı.”Onun(Allah’ın) peygamberlerinden hiç birini diğerlerinin arkasından ayırmayız(hepsine inanırız),dinledik,(kabul ettik)emrine itaat ettik,Ey Rabbimiz,mağfiretini isteriz.Son varışımız ancak sanadır” dediler.Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez.Herkesin kazandığı hayır faidesine,yaptığı şer kendi zararınadır.”Ey Rabbimiz,unuttuk,yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme.Ey Rabbimiz,bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme,Ey Rabbimiz takat getiremeyeceğimizi bize taşıtma.Bizden sadır olan günahları sil,bağışla,bizi esirge.Sen mevlamızsın bizim.Artık kafirler ruhuna karşı bize yardım et.”

http://www.mumsema.org/meal-ve-tefsir/238697-amenerrasulu-turkce-meali.html

Allâhümme innî es’elüke bi-enne lekel-hamdü lâ ilâhe illâ entel-Hannânül-Mennânu bedî’us-semâvâti vel-ardı yâ zel-celâli vel-ikrâm yâ Hayyu yâ Kayyûm.
Anlamı :
Ey Allah’ım, hamdlerim sanadır, nimetleri veren sensin, senden başka ilah yoktur. Sen semavat ve arzın celâl ve ikrâm sahibi yaratıcısısın, Hayy ve Kayyûm’sun. Kainatı ayakta tutan hayat sahibisin. Bu isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyorum!

http://mucizedualar.com/ism-i-azam-duasi-2.html

……

 

Allâhümme innî es’elüke bi-enneke entellâhül-ehadüs-samedül-lezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad.
Anlamı:
Allah’ım! Ben senin zatında, sıfatlarında ve fiillerinde tek olup benzeri ve ortağı olmayan, her şeyden müstağni olup tüm varlıkların muhtaç olduğu ; doğurmayan, doğrulmayan ve hiçbir şey O’na denk olmayan Allah olduğunu itiraf ederek senden (hayır) isterim.

http://mucizedualar.com/ism-i-azam-duasi-2.html

 

…….

Elif Lâm-Mîm Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel-Hayyul-Kayyûm.

Anlamı:Elif Lâm-Mim.O Allah ki,O’ndan başka ilah yoktur.O Hayy ve Kayyûm’dur.

Ve ilâhüküm ilâhün vâhidün lâ ilâhe illâ hüver-Rahmânur-Rahîm.

Anlamı:İlahınız,tek olan ilahtır,ondan başka ilah yoktur.O Rahman ve Rahîm’dir.

Ya zel celali vel ikram

arzın celâl ve ikrâm sahibi yaratıcısısın

Ya erhamer rahimin

O Rahman ve Rahîm

https://www.muhammed.gen.tr/ism-i-azam-duasi/

…….

Allahümme inni es’elüke bi enneke entallahü la ilahe illa entel vahıdül ehadül ferdüs samedüllezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehü küfüven ehad.

Allahım, muhakkak ki şu (bilinç, iman) olarak istiyorum; şahadet ediyorum ki ilah yok, sen (O) Allahsın ki ancak Vahid’ül Ehad (bir tek), Samed, doğurmamış, doğmamış ve dengi-misli olmayan sen varsın.

http://www.mumsema.org/dua-ile-ilgili-bilgiler/137291-ism-i-azam-duasi-rivayet-3-a.html

http://dualarvezikirler.blogspot.com/2012/07/ism-i-azam-duas-ve-fazileti.html

Allahümme inni es’elüke bienne leke’l-hamdü la ilahe illa ente’l Mennân Bediü’s-semâvat ve’l-ard Zü’l-celali ve’l-ikrâm ya Hayya Kayyum

https://m.facebook.com/hakkanilerrehberi/photos/a.170453956395047.38668.161222463984863/608958005877971/?type=3

(Lâ ilâhe illallàhu vahdehû lâ şerîke leh, lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.)

[Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur; o tektir, ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd ona mahsustur ve o her şeye kàdirdir.]

http://www.mumsema.org/misafir-sorulari/204601-la-ilahe-illallahu-la-serike-leh-lehul-mulku-diye-devam-eden-tesbihat.html

lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim”

Anlamı : Allah’tan başka güç kuvvet sahibi yoktur!!. Her şeye kuvvet ve güç veren, ancak kendi zatı ve sıfatların sahibi yüce Allah’tır.

https://www.turkeyarena.net/konu/la-havle-vela-kuvvete-illa-billahil-aliyyil-azim-manasi.70617/

Es’elüke bismikel alel eazzil ecellil ekram.

(Ey Allah!) Ben Senden o en yüce, o en izzetli, o en ulu ve o en cömert isminle istiyorum.

https://cubbeliden.blogspot.com/2017/04/dualarn-basna-eklenmesi-gereken.html

 

Elhamdü lillahi ve sübhanellahi vel hamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azîm

Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür.Azamet sahibi Yüce Allah’tan başkasında güç kuvvet ve kudret yoktur.

http://www.bitkiselmarket.biz/subhanallahi-velhamdu-lillahi-ve-la-ilahe-illallahu-vallahu-ekber-vela-havle-vela-kuvvete-illa-billahil-aliyyil-azim/

http://www.yunusgibisevmek.org/2017/11/Subhanallahi-velhamdulillahi-vela-ilahe-illallahu-vallahu-ekber.html

Ismi Azam’ın sonunda okunan dua :

allahümme ecib daveti vakti haceti birahmetike ya erhamerrahimin

ve sallallalhu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ashabihi ecmeıyne amiyne ya Rabbel alemiyn

ESE syf 52

İmam-ı Âzâm Ebû Hanife, Cenab-ı Hakk’ın tecellisini yetmiş bin perde arkasından doksan dokuz gece rüyasında görmüştü. Nihayet yüzüncü gece gördüğünde sordu: “Yâ Râb! Bizler çok günahkâr kullarız, bunu itiraf ediyoruz. Bari biraz birşey öğret de onu yapıp affına hak kazanalım” dedi.

Bir rivâyete göre de: “Yâ Râbbi, bizi mahşer sıkıntısından kurtaracak şey nedir?” dedi.

Cenab-ı Hakk‘da, bu tesbihi sabah akşam birer defa okunmasını öğretti.

İmamı Azam Tesbih Duası Türkçe Anlamı

“Devamlı olan, ebediliğinin sonu olmayan, tüm eksiklerden arı (tertemiz) olan Rabbimi tesbih ederim. O yüce Mevla’mı hatırlar, anarım, gece gündüz yâd ederim. Bir tek olan Allah’ı tesbih ederim. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah’ı tesbih Ederim.

 

Direksiz gökleri yükseltip tutan Allah’ı tesbih ederim. Yeri, donmuş su üzerine döşeyen Allah’ı tesbih ederim. Tüm mahlûkatı (yarattıklarını) yektan var eden, yaratan, sayılarını bilen Allah’ı tesbih ederim. Tüm canlıların rızıklarını taksim edip hiç kimseyi unutmayan Allah’ı tesbih derim.”

İmamı Azam Tesbih Duası Arapçası

“Sübhâne’l ebediyyil ebed. Sübhâne’l vâhidil ehad. Sübhâne’l ferdis samed. Sübhâne râfi’is semâi biğayri amed. Sübhâne men beseta’l arda alâ mâin cemed. Sübhâne men halaka’l halka ve ahsâhüm adeda. Sübhâne men kasemer rızka ve lem yense ehada. Sübhâne’llezî lem yettehız sahibeten velâ veleda . Sübhâne’llezî lem yelid velem yuled. Velem yekûn lehu küfuven ehad. Sübhâne men yeranl ve ya’rifü mekânî ve yerzuguni velâ yensânî.”

 

Düzeltme

 

Ebed ve ebedî olan Allah’ı tesbih ederim.
Bir ve tek olan Allah’ı tesbih ederim.
Tek ve her şey kendisine muhtaç olan Allah’ı tesbih ederim.
Semâyı direksiz yükselten Allah’ı tesbih ederim.
Yeryüzünü donmuş su üzerine yayan Allah’ı tesbih ederim.
Mahlûkatı yaratan ve onları çeşitlendiren Allah’ı tesbih ederim.
Rızkı taksîm eden, hiçbir canlıyı unutmayan Allah’ı tesbih ederim.
Eş ve çocuk edinmeyen Allah’ı tesbih ederim.
Doğurmamış, doğrulmamış ve hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah’ı tesbih ederim.
Beni gören, yerimi bilen, beni rızıklandıran ve beni unutmayan Allah’ı tesbih ederim.

 

https://www.kunfeyekun.org/kf/imami-azam-tesbih-duasi-anlami.28470/

*******

 

ARABÇASI

سُبْحَانَ الْاَبَدِيِّ الاَبَدِ

سُبْحانَ الْوَاحِدِ الْاَحَدِ

سُبْحَانَ الْفَرْدِ الصَّمَدِ

سُبْحَانَ رَافِعِ السَّمآءِ بغَيْرِ عَمَدٍ

سُبْحَاَنَ مَنْ بَسَطَ الْاَرْضَ عَلَى مَآءٍ جَمَدٍ

سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الْخَلْقَ فَاَحْصَاهُمْ عَدَدْ

سُبْحَانَ مَنْ قَسَمَ الرِّزْقَ وَلَمْ يَنْسَ اَحَدْ

سُبْحَانَ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا

سُبْحَانَ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ

 

سُبْحَانَ مَنْ يَرَانِى وَيَعْرِفُ مَكَانِى وَيَرْزُقُنِى وَلَا يَنْسَانِى

TÜRKÇESİ

Sübhânel ebediyyil ebed.

Sübhânel vâhidil ehad.
Sübhânel ferdis samed.
Sübhâne râfiis semâi bi ğayri amed.
Sübhâne men besatal arda alâ mâin cemed.
Sübhâne men halekal halka fe ahsâhum aded.
Sübhâne men kasemer rizka ve lem yense ehad.
Sübhânellezî lem yettehiz sâhibeten velâ veleda.
Sübhânellezî lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekun lehû küfüven ehad.”

Ayrıca bazılarına göre o duanın sonunda şunlar da vardır: “Sübhâne men yerânî ve ya’rifu mekânî ve yerzukunî velâ yensânî.” (bk. İbn Abidin, 1/51)

MÂNÂSI

“Ebedî olan Allah her türlü noksanlardan münezzehtir.
Vahid-Ehad olan Allah münezzehtir.
Ferd ve Samed olan Allah münezzehtir.
Gökleri direksiz yüksekte tutan Allah münezzehtir.
Yeri donup yoğunlaşmış suyun üzerinde yayan Allah münezzehtir.
Bütün mahlukları yaratan ve onları bir bir sayan  Allah münezzehtir.
Rızkın taksimatını yapan ve hiç birini unutmayan  Allah münezzehtir.
Ne eş ne de çocuk edinmeyen Allah münezzehtir.
Doğurmayan, doğmayan ve hiçbir dengi olmayan Allah münezzehtir.”

Duanın ilave kısmının tercümesi: “Beni gören, yerimi bilen, rızkımı veren ve beni hiç unutmayan Allah münezzehtir.”

 

http://cifter.blogspot.com/2012/07/imam-i-azamin-tesbih-duasi.html?m=1

İmamı azamın tesbih duasının anlamı
Ebed ve ebedî olan Allah‘ı tesbih ederim.
Bir ve tek olan Allah’ı tesbih ederim.
Tek ve herşey kendisine muhtaç olan Allah’ı tesbih ederim.
Semayı direksiz yükselten Allah’ı tesbih ederim.
Yeryüzünü donmuş su üzerine yayan Allah’ı tesbih ederim.
Mahlukatı yaratan ve onları çeşitlendiren Allah’ı tesbih ederim.
Rızkı taksim eden, hiçbir canlıyı unutmayan Allah’ı tesbih ederim.
Eş ve çocuk edinmeyen Allah’ı tesbih ederim.
Doğurmamış, doğrulmamış ve hiçbir şey de kendisine denk olmayan Allah’ı tesbih ederim.
Beni gören, yerimi bilen, beni rızıklandıran ve beni unutmayan Allah’ı tesbih ederim.
Erişilemez (Aziz) olan Rabb, vasıflandırıldığı şeylerden yücedir..
Ve selam bütün Resullerin (Aleyhumusselam) üzerine olsun..
Ve Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun..

 

https://www.manevihayat.com/konu/imami-azamin-tesbih-duasinin-turkce-okunusu-ve-anlami.15844/

 

İmamı Azam Duası Türkçe Anlamı

 

Sürekli olan, ebediliğinde son olmayan, tüm noksanlardan temiz, saf olan Rabbimi tesbih ederim. O yüce olan Mevlamı hatırlar, anar ve hem gece hem gündüz yad ederim. Tek, bir olan Allah Teala’yı tesbih ederim. Tek bir şeye muhtaç olmayan O yüce olan Allah Teala’yı tesbih ederim. Yeri, donmuş su üstüne döşeyen Yüce Rabbimi tesbih ederim. Bütün mahlukatı yoktan var eden, yaratıcı olan, sayılarını bilen Yüce Rabbimi tesbih ederim. Yarattığı bütün canlıların rızkını veren ve hiç kimseyi unutmayan Yüce Rabbimi tesbih ederim.

 

http://www.dua.gen.tr/imami-azam-duasi.html

 

Rivayet edilir ki İmamı Azam Hazretleri bu duayı bir kurdun aç kaldığında lisani hal ile Rabbine yaptığı zaman haline vakıf olmuş. Ve o günden sonra Kurdun bu tespihini kendine zikir edinmiştir.

Imam-ı AZAM Hz. Rabbım’ı (c.c.) doksan dokuz defa rüyamda gördüm. Nefsimden dedim ki eğer yüzüncü defa görürsem kıyamet gününde kulların azabından ne İle kurtulur diye soracağım. Yüzüncü defa Rabbım’ı (c.c.) gördüm ve kıyamet günü kulların azabından ne İle kurtulur dedim. Allah’u Teala: Kim ki sabah ve akşam na­mazlarından sonra Sübhanel ebediyyil ebed… okursa kıyamet gününde- azabımdan kurtulur. Buyurmuşlardır.

Bu tespihin yukarda belirtilen faziletinden başka fazileti çoktur.

Lakin şu kadar diyelim ki, bu tespih rızık ve maişet darlıklarında çok faydalıdır.
Çözülmeyen işlerde ve sıkıntıların dağılmasında etkilidir.

Önemli hacetlerde Pazartesi veya Cuma gecesi seherden önce Rızaellillah 4 rekat namaz kılıp bu tesbihi Esmaül Hüsnanın akbinde 313 defa okumak peşinden hacetini haktan talep etmek mücerreptir.

Günlük kendisine düzenli vird edinecek olanlara tavsiyemiz Her sabah namazının akabinde Rabbimizin kuranda bildirdiği bazı sureleri ki Fatiha Yasin ihlaslar (Kafirun ve İhlas) ve Efendimize (s.a.v) 21 salavat ve Rabbimizin Esmalarını okuyup peşinden bu zikri okusunlar. 3 ile 21 adet arası günlük okuyacaklara tavsiye edilmiştir.

Önemli hacetlerinde de yukarda verdiğim hacet şeklinin yanı sıra yine hacet esnasında namazdan sonra ve esmaül hüsnadan önce bir fatiha bir yasin 21 salavat peşinden esmalar ve bu tesbih okunursa aliyül ala olur.

Bu zikri okumaya devam edenlere inşallah rivayette vardır ki sekaratta İmamı azamın emanına girecektir.

Zaten verdiğimiz şekilde önce fatiha yasin ihlaslar efendimize (s.a.v) 21 salavat ve Esmaların okunması peşinden bu zikrin verilen adette okunması günlük iman kemalatına terakkide çok faydalıdır.

 

Hele Seyrde olan ehli tarıkın manevi tıkanıklıklarında bu tesbihi şiddetle tavsiye ederiz tenzih makamına ulaşmada çok bereketlidir.

 

https://www.islamda.org/2015/09/tum-dilekler-icin-imam-azamn-tesbihi.html?m=1

 

……………………………………

ESE syf 53

 

Allahümme innî es’elükel-hüdâ ve’t-tüka ve’l-‘afafe ve’l-ğınâ.

Allah’ım! Senden hidayet, takva, (sorumluluk bilinci) iffet ve (gönül) zenginliği isterim.

Müslim (Zikir 72)

 

Peygamberimizin Duaları

اَللّٰهُمَّ إِنّ۪ي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

Allahümme innî es’elükel-hüdâ ve’t-tüka ve’l-‘afafe ve’l-ğınâ.

Allah’ım! Senden hidayet, takva, (sorumluluk bilinci) iffet ve (gönül) zenginliği isterim.

Müslim (Zikir 72)

https://duam.org/dua/peygamber/74

……………………………..

ESE 53b

Emnü İman İsteme Duası

Türkçe Okunuşu:

Allahumme innî es’elükelemne vel îmane vesselâmete vel islâme vel emanete vel imtinâne vennecâte minennîrani yâ Rahîmü yâ Rahmânu, yâ Hannânu yâ Mennânu, yâ Kerîmu yâ Deyyânu.

Türkçe Anlamı:

Allah’ım, Senden emniyet, iman, selâmet, islâm, emanet ve yardım isterim. Ayrıca Senden cehennemden korunmayı isterim. Ey esirgeyen ve bağışlayan, ey istemeden veren ve istedikten sonra yine bol veren, ey kerem sahibi ve yüce dinin koruyucusu olan Allah’ım.

Açıklama:​

 

https://www.nisanboard.com/konu/emn%C3%BC-%C4%B0man-%C4%B0steme-duas%C4%B1.207304/

İnsanlardan felaketleri savan duadır.Bu duayı okumayı alışkanlık haline getirenler Allah tarafından her türlü beladan felaketten korunurlar.

Allahumme inni es’eluke emnen ve imanen ve selameten ve selamen ve rizkan ve ma’rifeten ve rahmeten Ia yuğadiru zenben,

es’eluke’l-huda ve’t-tuka ve’l-iffete ve’l-ğina

Salli ali Muhammedin ve alih

Ya hayra men nüdiye fe-ecabe veya hayra mendu’iye fe’stecabe veya hayra men uti’a fe-esabe. Ya celise kulii muhtevahhidin ma’ake veya enise kulli mutekarribun yahlu bik,Veya men’ilkeremu min sıfati ef’alihi ve’l-keremu min ecelli esmaihi, eizni ve ecirni mine’n-nari va’r-zukni ‘ sohbete’l-ahyari,inneke melikün cebbarun, azizun ğaffarun, kerimun settar.

Allahumme inni musteciruke fe-ecirni ve musteğisuke fe-eğisni,ve musteizuke fe-eizni ve mustenkizuke fe-enkizni ve mustensiruke fe’n-surni ve musterşiduke fe-erşidni ve musta’simuke fa’simni, ve mustekfike fe’kfini, ve musterhimuke fe’rhamni, ve muste’fike fa’fu anni ve mustetibuke fe-tu b aleyye, ve musteğfiruke fe’ğfir li fe-innehü la yeğfiru’z-zunube illa ente.

Va men latadurruhu’z-zunübu vela tunekkisuhu’l-mağfiratu iğfir li malayedurruke ve a’tini ma la-yunkisuke inneke vehhabun rahimun,salli ala Muhammedin ve alihi· ve sellim teslimen kesiren ilayevmi’d-din ve’l-hamdu lillahi rabbi’l-alemin.

Manası: Allahım, senden güven, iman, selamet, rızık, bilgi ve hiç günah bırakmıyacak rahmet istiyorum. Allahım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik istiyorum. Muhammed’e ve onun evlad ve ümmetine salat et. Ey seslenildiği zaman cevap verenlerin en iyisi ,ey dua edildiği zaman kabul edenlerin en iyisi, ve ey itaat edildiği zaman mükafat verenlerin en iyisi,ey seni birliyenlerin arkadaşı, ey seninle yalnız kalacak derecede yaklaşanların en iyisi, ey kerem sahibi ve ey ismi kerem olan, beni koru, beni ateş azabından uzak tut, beni iyilerin sohbetine erdir, doğrusu sen meliksin, cebbarsın, azizsin, ğaffarsın, kerimsin, settarsın. Allahım cehennemden kurtulmak istiyorum, beni ondan uzak tut, sana sığınıyorum, bana yardım et.senden kurtuluş diliyorum, beni kurtar. Senden yardım diliyoum, bana yardım et, senden irşad diliyorum, beni irşad et, beni koru, senden yeterlik geçim istiyorum, bana yeterlik geçim ver, senden merhamet istiyorum, bana merhamet et, senden afediliyorum, beni affet, sana .tevbe ediyorum, tevbemi kabul buyur, beni bağışla. Zira günahları ancak sen bağışlarsın. Ey günahlar kendisine zarar vermeyen, mağfiret kendisinden bir şey eksiltmeyen; beni bağışla sana zarar vermez, bana ver, senden bir şey eksilmez. Şüphesiz sen vericisin, merhametlisin. Muhammed’e evlad ve ümmetine salat ve selam et. Ta din gününe kadar ona esenlik ihsan eyle. Hamd alemlerin rabbine mahsustur.

https://www.facebook.com/sonmevlevidua/photos/a.474792402904932/474792389571600/?type=3

 

Syf 54

İFTAR ANINDA TÜM GÜNAHLARI SİLDİREN DUA

Enes (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

Herhangi bir müslüman oruç tutar da, iftar anında:

“Yâ Azîm! Yâ Azîm! Ente ilahî lâ ilahe gayrukeğfirli’z-zenbe’l-azîm fe innehu lâ yeğfiru’z-zenbe’l-azîm illel azîm”

(Ey büyük Allah! Ey büyük Allah! Benim ilahım ancak Sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Benim için büyük günahlarımı bağışla, zira şu muhakkak ki büyük günahı Senin gibi Büyükten başkası mağfiret edemez) derse, mutlaka annesinin, kendisini doğurduğu gündeki gibi günahlarından sıyrılır.

Bunu çocuklarınıza öğretin, zira muhakkak bu, Allah-u Te’ala’nın ve Rasulü’nün sevdiği bir kelimedir.

Allah-u Te’ala bununla (dua edenin) dünya ve ahiret işlerini yoluna koyar.”

(İbni Asakir, Tarih-u Medinet-i Dimeşk, No:6761, 54/238; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl, No:24400, 8/614; Ali el-Üchûrî, Fedâil-ü şehr-i ramazan, sh:128)

 

Sıddık Naci Eren Efendi Evrad-ı Saadet-i Ebediyye Pazartesi Evradı syf. 48-54

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.