Ramazan-ı Şerif, insanlığın özünü, şuurunu, anlamını ve amacını keşfetme mevsimidir.

 

Ramazan-ı Şerif, insanlığın özünü, şuurunu, anlamını 
ve amacını keşfetme mevsimidir. Oruç,insanlığın fıtrat
halini koruma ve yaşama ibadetidir. (Prof.Dr. Bilal Sambur)

…….


Temcid,  eskiden pazartesi ve cuma geceleri, ayrıca üç 
aylarda ve özellikle ramazan ayında, her gece teravih 
namazından sonra ve sahur vaktinde minareden, bütün 
müezzinlerin iştirakiyle okunan ve sonunda münacat 
(Allah’a yakarış) kıtaları bulunan bir dini musiki 
formudur. Temcidin ilk olarak Hz. Bilâl-i Habeşî 
tarafından icat edildiği söylenmektedir.

Temcid / Uşşâkî Âsitânesi
https://www.youtube.com/watch?v=NzKBkKExIz8

…

Tuttum sıyamı

Ettim kıyamı

Buldum meramı

Elhamdülillah

…

Bayrama ermeyi Sen nasip eyle

Melekler gazapla gelmesin söyle

Sorgumu orada asanca eyle

Ya Rab orucumu Sen Kabul eyle

 

Merhum müftü Tevfik Çapacıoğlu Yüce Rabbim s.62 ve 74

…

 

Oruç nedir ? Maddi bakımdan 11 ay yorulan azamızın bir 
ay dinlenmesidir. Manevi bakımdan nefis denilen asi ve
serkeş varlığın kuzu gibi olmasını, saldırmaz ve 
saldırtmaz bir hale gelmesini tamindir.

Tasavvuf bakımından dünyevi vuslatın gıdalarla olması 
ve kirlilik hasıl etmesine mukabil âşıkın vuslatı maşukta
gaip olmasıdır. Hem de Hak muhabbetinden gayrı ne varsa 
hatta kendi benliğini ; iyi de olsa tasavvurlarını terk 
eder. Bunun için midedeki birkaç lokma, bütün kuvvetleri
harekete geçirerek vuslat yolunu kapatmaları işten değildir.
Bütün çileler, ibadetler, oruçlar bu ruhi ulviyeti, bu vuslat
anını aşıkla Maşukun vahdetini temin içindir.

Dikkat nazarınızı şuraya çekeyim ki hayvanlar, nebatları
ve birbirlerini yerler. İnsanlar her istedikleri şeyleri 
yerler; her yedikleri şey kendi varlığından geçmiş insan 
olmuştur. İnsan da namazla, niyazla, oruçla kendinden geçip
Allah'ın varlığında yok olabilirse o da saf ve temiz bir 
aşkla vuslata erer. Şu halde oruç, dostun tecellisine sahne
olabilecek gönlün tertemiz olmasını temin etmek için gayret
etmektir. Namaz kılın; oruç tutun demek bana ulaşın demektir.
Namaz ile kul Hakk’a yükselir; oruç ile Hakk’ı misafir olarak
çağırır; davet eder.

 

Nusret Tura hz. Karagün Dostuyum s.115

…

 

İFTAR ANINDA TÜM GÜNAHLARI SİLDİREN DUA
 
 Enes (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadis-i
 şerifte Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle
 buyurmuştur:
 
 Herhangi bir müslüman oruç tutar da, iftar anında:
 
 "Yâ Azîm! Yâ Azîm! Ente ilahî lâ ilahe gayrukeğfirli'z-
zenbe'l-azîm fe innehu lâ yeğfiru'z-zenbe'l-azîm illel
 azîm"
 
(Ey büyük Allah! Ey büyük Allah! Benim ilahım ancak Sensin.
 Senden başka hiçbir ilah yoktur. Benim için büyük günahlarımı
 bağışla, zira şu muhakkak ki büyük günahı Senin gibi Büyükten
 başkası mağfiret edemez) derse, mutlaka annesinin, kendisini
 doğurduğu gündeki gibi günahlarından sıyrılır.
 
 Bunu çocuklarınıza öğretin, zira muhakkak bu, Allah-u Te'ala'nın
 ve Rasulü'nün sevdiği bir kelimedir.
 
Allah-u Te'ala bununla (dua edenin) dünya ve ahiret işlerini 
yoluna koyar."
 
 (İbni Asakir, Tarih-u Medinet-i Dimeşk, No:6761, 54/238; 
Ali el-Müttakî, Kenzü'l-ummâl, No:24400, 8/614; Ali el-Üchûrî, 
Fedâil-ü şehr-i ramazan, sh:128)

 

Sıddık Naci Eren hz. Evrad-ı Saadeti Ebediyye s.54

https://zahidan.wordpress.com/2012/07/20/iftar-aninda-tum-gunahlari-sildiren-dua/

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.