Ramazan-ı Şerif mağfiret ayıdır

Ramazan-ı Şerif mağfiret ayıdır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramazan ayının “başında rahmet, ortasında af, sonunda cehennemden azad vardır”
“Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem ateşinden kurtuluştur” (İbn-i Ebi’d-Dünya)

https://www.sorusorcevapbul.com/makale/ramazan/ramazan-ayinin-onemi

Ol durur salih amel anla bugün ey muttaki

Kim namaz ede oruç tuta özün ol kara şal  ş. 267/6

Hacc u ruze (oruç) kıldura ana salat ile zekat

Kalbine vere hidayet dilini Kuran ede ş. 334/3

Kılsa ol kul ruze-i savm u salatı dayima

Bulur ise ta kim Firdevs ü Meva kendiye   ş.338/3

Yazıla savm u salat ile sıyam ile kıyam

Hem zekat u hac yazıla yazalar etka bizi   ş.364/12

Salat ile sıyam etsün (selam olsun) evamir gözlesün demek

Olur cümle Müsülmana ki bu ali nida şimdi   ş.369/5

Hacc edüp kılsa namaz ile zekat ile sıyam

Ölür iken seyr ede ol cennetün gülzarını    ş.375/17

 

Kuloğlu Şeyh Hacı İlyas hz.(Uşşaki meşayıhı v.1657) Bağ-ı Behişt eserinden

…….

Bütün ibadat ve taat arasında orucun, özel olarak Cenab-ı Hakk’a mahsus olması, aşağıda sıralanan birçok yönleriyle beyan olunmuştur :

1-Oruç, halık ile mahluk arasında bir sırdır ki, mahluktan kimse onu bilmez.

2-Hiçbir millet, oruç tutarak ibadet etmemişlerdir. Cehalet zamanında hacc ederler, kurban keserler, sadaka verirlerdi. Yahudiler ve Hristiyanlar , namaz kılarlardı. Sözün kısası, kafirler putlarına her türlü ibadeti yaptılar, ancak oruç tutmadılar. Cenab-ı Hak, oruç ile ibadeti yalnız Zat-ı ecelli alasına mahsus kılmıştır. Onun içindir ki : ( Oruç benimdir ve onun mükafatını ben veririm ) buyurulmuştur.

Sıddık Naci Eren Müslümanlıkta İbadet , Ahlak ve Adab s.215

Devam edecek

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.