Ramazan-ı Şerif Mukabele yapmaktır

Ramazan-ı Şerif Mukabele yapmaktır

 

 

 

 

 

 

 

Ramazan ayında Kur’ân-ı Kerîm’i mukâbele tarzında tilâvet etmek ve yapılan tilâveti takip etmek Hz. Resûlullah’ın (s.a.v.) ve Hz. Cebrâil’in (a.s) amelinden; Allah Resûlünün (s.a.v.) sünnetindendir. 
Bilindiği gibi Hazret-i Cebrâil (as) her Ramazan ayında Resûl-i Ekrem Efendimiz’e (s.a.v.) gelir ve Kur’ân-ı Kerîm’in o âna kadar nâzil olan âyetlerini baştan sona, karşılıklı, mukabele tarzında okurlardı. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) vefât edeceği yılın Ramazan ayında Hazret-i Cebrâil (as) iki defa geldi ve Kur’ân-ı Kerîm’i baştan sona iki defa mukabele tarzında karşılıklı tilâvet buyurdular.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kur’ân’ı başkasından dinlemeyi de severdi. Başkasından dinlerken mübarek gözyaşlarını tutamazdı.

 

http://www.mumsema.org/ramazan-ve-orucun-fazileti/92902-ramazanda-mukabele-yapmak.html

…..

Kılalar hacc u gaza savm u salat ile sıyam

Vuslatum ıydına anlar can u dil kurban edüp   ş. 20/5

Hem salat ile sıyama eylediler iltizam

Issı sovuk demeyüp ururlar idi aba ruh   ş. 78/8

Hak buyurdu rah-ı cennetdür salat ile sıyam

Tut ubudiyyet içinde imdi ol esbaba ruh   ş. 78/19

Hem oluşdura sıyamını taamın yedüre

Gördüğüne ol selam verüp yapa insana kah   ş. 80/18

Anlar getürüp ana iman etseler amal

Savm u salat olsa hem erkan-ı Muhammed  ş.82/11

Göre kim anun içinde yazılu hayratı hep

Her ne kim savm u salat u hacc ile kurban eder    ş.109/4

Pes nedür deyüp anı bir sual eylediler

Dedi Hak savm u gaza ile zekat ile namaz   ş.158/4

 

Kuloğlu Şeyh Hacı İlyas hz.(Uşşaki meşayıhı v.1657) Bağ-ı Behişt eserinden

 

…………………………..

Oku Daim Kur’an’ı

 

İndi Kur’an’ı Kerim, Fahr-i alem Resul’e

Gicelerde gündüzde oku daim Kur’an’ı

Kur’an ile amil ol, manasına hamil ol

Kamil ol hikmetiyle, oku daim Kur’an’ı

Amel eyle ey sıddık, tut Mevla’nın emrini

Odur Gafur ve Rahim, oku daim Kur’an’ı

 

Sıddık Naci Eren Divanı s. 91

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.