Seyyid Ahmed-el Bedevi Hz.lerinin Salavat-ı Nuraniyye’si (Salat-ı Bedeviyye)

Seyyid Ahmed-el Bedevi Hz.lerinin Salavat-ı Nuraniyye’si (Salat-ı Bedeviyye)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKÇESİ: Allâhümme salli ve sellim ve bârik Alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Şeceratil aslinnurâniyyeti    Vel lem’atil kab datirrahmâniyyeti    Ve efdalil halikatil insâniyyeti    Ve eşrefissûretil cismâniyyeti    Ve ma’denil esrârirrabbâniyyeti    Ve hazâinilulumil istifâiyyeti    Sahibi kabdatil asliyyeti    Vel behcetisseniyyeti    Ver rutbetil aliyyeti    Men inderacettinnebiyyune tahte livâihi fehum minbu ve ileyhi    Ve salli ve sellim ve bârik âleyhi ve alâ alihi ve sahbihi adede ma halekte ve razekte ve emette ve ahyeyte ila yevmin teb’asu men efneyte    Ve sellim teslimen kesiran vel hamdulillahi rabbil âlemin.

MÂNÂSI: Ey Rabbim, nûr ağacının kökü, rahmanî kabzanın pırıltısı, yaratılan insanların en faziletlisi, cismi olan sûretlerin en şereflisi, rabbânî sırların madeni, seçilmiş ilimler hazinesi, aslî kabzanın “Kabzatü’l-Asliyye” , âli behcetin, yüce mertebelerin “Rütbetü’l-Aliyye” sahibi, Seyidimiz, Efendimiz, Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e -ki onun sancağı altında sıralanacak nebiler ki ondandır- ve onun âline, ashâbına, kıyamet günü fâni kıldıklarının dirileceği güne değin, yarattıkların, rızık verdiklerin, öldürdüklerin ve dirilttiklerin adedince, çokça salât ve selâm ediver!. Onları mübarek kılıver!. İşte o hamd ki âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur!.

Kaynaklar : Mevlana Hişam Kabbani , El itisam

 

http://m.sifamarket.com/dua/salavat-i-serifenin-fazileti.html

http://www.dualarhazinesi.com/2015/10/salavat-nuraniyye-salat-bedeviye.html

http://www.muhammedinur.com/Seyyid_Ahmed_el_Bedev%EE_Hazretlerinin_sal%E2v%E2ti-SALAVAT39.html

http://ruhsalenerji.org/Konu-her-gun-salavat-i-serîfe-okuyalim.html?page=2

Sıddık Naci Eren hz. Evrad-ı Saadeti ebediyye Cuma evradı syf.16-17

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.