Sinânî Şiirlerinde Muharrem ve Kerbela 1

Sinânî Şiirlerinde Muharrem ve Kerbela 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ümmi Sinan Hz. divanından :

İmam Hüseyin’in kanı aşkına

Bizi ol dost Muhammed’den ayırma

s.162

Ya Ali Ebu’l- Hasan sın hem Hüseyn Kerbela

Dürr ü cevher madeni ehli şehadet Murteza

s.181

************

Seyyid Seyfullah hz. divanından :

Hasen Hulk-i Rıza nur-i ilahi

Hüseyn-i Kerbela din mihr ü mahı

s.9 ş.5 k.2

Ahsen-i takvime inkar etme sakın sufi sen

Şekl-i ademdir bilürsün şübhesiz vech-i Hasen

Olmak istersen eğer havf ü hatarlardan esen

Şah-ı Hüseyn-i Kerbela’dan boynuna gel tak resen

s.11 ş.6 k.3

Kanımız kaynar yolunda ölmeğe

Kanını saçmış Hüseyn-i Kerbela

s.22 ş.15 k.3

Şerha açsam sineme ger tan mıdır dağlar yakup

Bin cefa ile şehid oldu Hüseyn-i Kerbela

s.23 ş.16 k.3

 

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.