Sudan’da Pir Hz’nin Camisi açıldı

Sudan’da PirHz’nin Camisi açıldı

Pir Hadrad’s Mosque is Inaugurated in Sudan

 Pir Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşaki Cami ve Medresesi Dış Genel Görünümü

General view of Pir Seyyid Hasan Husameddin Ussaki mosque and complex

Medrese kısmından

Madrasah (school) part

 

Camimizin Tabelası

The Signboard of the Mosque

 

Caminin cemaatı

The community of the Mosque

Kardeşlerimiz açılış kurdelesini kesiyor

Our brothers are cutting of the ribbon

Açılış Konuşmasından

Inauguration speech

 

Hırka-i Şerif ve Tac-ı Şerif  hediyelerimiz

Cardigan and skullcap

 Açılış genel

Inauguration general

 

 

 

 

 

 

 

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.