Tag Archives: Abdurrahman Sami Niyazi Hz.

Ehli Beyt: Muharremde Zuhur İtdi Beliyyat

by

Muharremde zuhur itdi beliyyat Heva-yı Ehl-i Beyt’e geldi afat …. Muharrem oldı matem-gah-ı sadat Muharremdir ibadet-gah-ı ziba … Muharremde şehid oldı İmameyn Muharremde garíb oldı hümameyn … ……. Seyyidü’l-kevneyn Muhammed ‘alemin Sultanına Ka’inat yüz sürmege geldik de asitanına Sen ne yüzle varacaksın ahiret meydanına Çünki kıydın nur-ı çeşm-i Mustafa’nın canına Vacib iken hürmet itmek Ehl-i […]

Ehli Beyt: Abdurrahman Sami Niyazi Hz.’lerinden

by

Hazret-i Sıddık-ı taki Hazret-i Faruk-ı veli Hazret-i Osman ü Ali necm-i hüda mihterine Hicret edince ol Cemil hikmet-i Mevla-yı Celil, “Lahmüke lahmi”ye delil koydu Ali’yi yerine. Meşrık-ı nür-i ezeli Âli Muhammadle Ali, Mah-ı velayet şehini saki kılan kevserine. Düşmedi nur, mülhid olan münkir olan müfsid olan, Ta ezeli mürted olan mayesi nar ahserine. Mazhar-ı gencine-i […]

Asitane Türbedarı Didar Anne

by

1909’de Didar anne Konya’da doğmuş. Didar anne öksüz kalmış, kimsesi yokmuş. Kendinden önceki konyalı türbedar Fatma anne onu yetiştirmiş.  Okuması yokmuş. Ahmed adında biriyle evlendirmişler  ama 27 yaşında dul kalmış; çocuğu olmamış.  Didar anne önceleri Cemaleddin Uşşaki hz.de türbedarlık yaparken Fatma anne yaşlanınca onu Pir hz.nin asitanesine almış. Fatma anne 1967’de vefat edince Asitanenin anahtarları […]

Evradı Şerifler Cep Telefonunuzda

by

Evradı Şerifler Cep Telefonunuzda Pir Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşaki Hazretlerinin  ve Abdurrahman Sami Niyazi Hazretlerinin evradlarını cep telefonunuzdan okuyabilirsiniz. Ayrıca kameri ay ve günlerde yapabileceğiniz ibadetler, tesbihatlar da var. Google play store’a “İbadet Takvimi” “Uşşâkî Vakfı” yazıp, indirebilirsiniz. Buradan İndirebilirsiniz…

UŞŞÂKÎ’DE BUL AŞKI

by

UŞŞÂKÎ’DE BUL AŞKI / DÎVÂN-I İLÂHİYÂT, MEVLÎD, MİR’ÂT-I EYYÂM, NÂME-İ MUHARREM / ABDURRAHMÂN SÂMÎ-İ UŞŞÂKÎ Halktır yüzümüz Hak’tır özümüz Vahdete mihmân isteyen gelsin   * Abdurrahmân Sâmî Niyâzî, Osmanlı’nın son dönemlerinde ve cumhuriyetin ilk yıllarında İstanbul’da yaşayan, ülkenin zor günlerinde çevresine mâneviyât çeşmesinden kana kana âb-ı hayât içiren kutsal gönüllü bir erendir. Halvetiyye’nin Hasan Hüsâmeddîn […]