Tag Archives: Aşıkane Dergisi

Uşşâkî Vakfı’nın Tarihçesi

by

Uşşâkî Vakfı’nın Tarihçesi Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin-i Uşşâkî Hazretleri’nin bıraktığı mirasa sâhip çıkarak, tasavvuf yolunu, eserlerini, fikirlerini ve tüm mirasını daha sonraki nesillere aktarabilmek için Uşşâkî Vakıfları kurulmuştur. İlk Uşşâkî Vakfı Hazreti Pîr’in oğlu, İstanbul kadısı Mustafa Efendi tarafından 1600 yılında kurulmuştur. Kadı Mustafa Efendinin Kabri, Hazreti Pîr’in kabrinin bulunduğu türbe içerisindedir. Bu Vakıf Osmanlı […]

Dergi Fuarına Katıldık

by

Dergi Fuarı Dergi fuarının üçüncüsü bu yıl düzenlendi.  Geçen yıl Sirkeci tren garındakini ziyaret etmiştik. Hoşumuza gitmişti. Gelecek sene dergi fuarına biz de katılalım diye konuştuk emek verenlerle. Fuar, Üsküdar Belediyesi, Türkiye Dergi Editörleri Birliği (TÜRDEB) ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından düzenliyordu. Ve başvurduk “Aşıkane Dergisi’ne de yer var mı” diye. Mahmut bey “tabii […]

Aşıkane Dergisi Yayımda!

by

Aşıkane dergimiz elhamdülillah 9. sayıya ulaştı. Âşikâre sorsalar şimdi haliniz nice “Sıddıkâne” söyleriz biz hece hece “Hikmetâne”… yolumuzu görünce “Âşıkâne” oldu sevincimiz bu gece (Elhamdülillâh Veşşükrülillâh) … Âşıkâne İnanç, Düşünce ve Fikir Dünyamıza Âşıkâne Bir Bakış, Varlığın “Aşk” İle Seslenişini, Âşıkâne Bir Dinleyiş, Gerçek Aşkın Gölgesi Üzerine Düşmüş Âşıkların, “Aşk Olsun” Nidâlarını, Âşıkâne bir Kavrayış… […]

Uşşaki Gençliği Kaçkar TV: Nağmelerin Sırrı Programında

by

Kaçkar TV’de  Nağmelerin Sırrı Programına 7 kasım 2012 gecesi misafir olduk. Rahmi Olcay beyin sunduğu Nağmelerin Sırrı programında ilahiler ile Pir Hüsameddin Sokağı’nın Dervişleri, ilahileri ile renk kattı. Salih Sönmez kardeşimiz de Uşşaki Vakıf faaliyetlerini, Aşıkane Dergisi’ni Uşşaki Gençlik Kolu etkinliklerini anlattı. Program kanal sahibince de beğenilip yarım saat daha uzatıldı.