Tag Archives: Cahidi Ahmed Sultan

Orucun Sırrı, Hakîkati ve Rûhu

by

… -Müride gerektir ki, bütün vaktini oruçla geçire, orucu fikrullâh sözü zikrullâh ola.237 ( Câhidî, a.g.e. s, 202.) s.66 … “Münâfıklar beş nesneyi  saklamazlar dedi. .. Bunların Üçüncüsü; orucu tutarlar. Ammâ sırrı ile tutmazlar. 495 (kaynak bulunamadı) buyurdu. s.162 … Biline ki, Ramazan ayın orucun tutmak farzdır, âyetle ve hadîsle sâbit olmustur. Kavlühü Teâlâ: Ma’nâsı budur […]

Câhidî Ahmed Sultan Divanı

by

Divan-ı İlahiyat / Ahmed Cahidi Uşşaki H YAYINLARI  Ahmed Câhidî-i Uşşâki; XVI.-XVII. yüzyıllar arasında yaşayan büyük Uşşâkî azîzlerinden biridir. Silsilesi Gelibolulu Ömer Garibî ve Saruhanlı Memi Can vasıtasıyla Hazret-i Pîr Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî’ye bağlanır. Dolayısıyla kendisi, Hz. Pîr’den sonra posta oturan üçüncü zâttır. Aynı zamanda Ahmed Câhidî, “Câhidiyye” adıyla anılan kolun kurucu pîridir. Her mürşid-i […]