Tag Archives: Harem

Hicaz Hatıratı’ndan

by

Hüseyin Vassaf Efendi’nin Hicaz Hatıratından: Taiful beytil Harem oldum kemal-i cürm ile Merhametli bir celilüş şansın ya Rab meded … Huccac gibi kafilelerle çekilirler Beyt-i Harem’i vuslata seyyar-ı Muhammed … Ravzana yüz süren bulur aman El aman ey Fahr-i Alem el aman Her gelen dil haste bulur taze can El aman ey Fahr-i Alem el […]