Tag Archives: Hüseyin Vassaf Efendi

Hicaz Hatıratı’ndan

by

Hüseyin Vassaf Efendi’nin Hicaz Hatıratından: Taiful beytil Harem oldum kemal-i cürm ile Merhametli bir celilüş şansın ya Rab meded … Huccac gibi kafilelerle çekilirler Beyt-i Harem’i vuslata seyyar-ı Muhammed … Ravzana yüz süren bulur aman El aman ey Fahr-i Alem el aman Her gelen dil haste bulur taze can El aman ey Fahr-i Alem el […]

Asitane Türbedarı Fatma Anne

by

Fatma Anne Fatma annenin annesi  Saliha hanım  da Uşşaki Asitanesinde türbedar imiş. (Mustafa Safi Efendi v.1926 dönemleri) Fatma anne (soyadı : söğüt ) yaşayan insanların hatırladığı ilk türbedar.  (Hüseyin Vassaf Efendi v.1929 dönemi ve sonrası) Fatma anne Uşşaki, Nakşi ve Kadiri yollarında süluk görmüş. Fatma hanımın eşi Hüseyin Söğüt vefat eder ve kulaksızda defnedilir. (Hikmet […]

Hüseyin Vassaf Efendi’nin Hayatı: Bölüm-2

by

KENDİ  KALEMİNDEN HÜSEYİN VASSÂF BEY VE BİR ESERİ: İNCİLÂ-YI MİR‘ÂT-I HAKÎKAT*       Giriş: Hüseyin Vassâf Bey, ilim âleminde daha çok “Sefîne-i Evliyâ-yı Ebrâr Şerh-i Esmâr-ı Esrâr”1 adlı beş ciltlik sûfiler ansiklopedisiyle tanınan son devir mutasavvıf, tarihçi ve şâirlerdendir. 1872 tarihinde İstanbul‘da doğan Vassâf, Mülkiye mektebinden mezun olduktan sonra Rüsûmât Emânetinde, Sirkeci Gümrüğü‘nde ve Rüsûmât Baş […]

Hüseyin Vassaf Efendi’nin Hayatı: Bölüm-1

by

     UŞŞAKİ MEŞAYIHINDAN HÜSEYİN VASSAF EFENDİ Harf Devriminin hemen öncesinde Preveze’den Bahçesaray’a; Medine-i Münevvere’den Saraybosna’ya uzanan coğrafyamızda neşet eden iki binden fazla arif-i billahın hal tercümelerini cem etme bahtiyarlığına erişen; bir yönüyle bahtsız ama hizmete ve ahirete bakan yönüyle alabildiğine nasipdar olan bu zat; Uşşaki Meşayıhından, Mesnevihan Hüseyin Vassâf Efendi’dir bizim kadim medeniyetimiz; geçmişten […]

Hicaz Hatırası Hüseyin Vassaf Efendi

by

Tariki Halvetiyye’nin Uşşaki kolu meşayihinden Hüseyin Vassâf Efendi’nin (1872-1929) Harameyn ziyareti (1906) esnasındaki gözlemlerini ve yaşadığı manevi zevki anlatan bir seyahatnamesi olan “Hâtıra-ı Hicaziye” şühûdî, târihî, zevkî bir eserdir. Hüseyin Vassâf, yıllar sonra eserini temize çekerken yolculuk sırasındaki heyecanını, hacılar arasındaki telaşı, hatta ufak tefek kavgaları, bazen kısa süreli dargınlıkları ama her şeyden önemlisi manevi […]