Tag Archives: Kerbela

Ehli Beyt: Varis-i Nebi Kasidesi

by

… Bismillahirrahmanirrahim … Muhibbi ehli beytim diye gönülden bağlı isen mahbubi kibriyaya On gün Muharremde siyamla Kur’an zikrullah selat ile sayüha Aşkı ehli beyt olmak için eseri Resûl’den ayrılma Bütün halin olsun makamı Mahmud bulasın gurbetiha Ya ilahi Âşık Ruhi’yi Visali’den aldığı üzere heran Muhabbeti ehlibeyt ve şehidi Kerbela ile birle yarenlerle vuslatuha … EŞŞEHİD-İ […]

Ehli Beyt: Sıddık Naci Eren Efendi Divanı’ndan

by

Sıddık Naci Eren Efendi Divanı’ndan: … Ehl-i Aba Resul’ü, Hasan ile Hüseyn’i Biz Ashabın hepsini, ehl-i beyti sevmişiz. Bir hamlede kılıçla, kafirleri yok eden Fatma zevci Haydar’ı, biz Kur’an’ı sevmişiz. … Biz Rahman’ı Sevmişiz. Syf. 101 ******* Allah’ın aslanısın, peygamber hanedanı Ey Aliyyül Murtaza, şefaat eyle bana Sen Zehra’nın gülüsün, baban Hazret-i Ali Ey Hasan-el […]