Tag Archives: Oruç

Orucun Sırrı, Hakîkati ve Rûhu

by

… -Müride gerektir ki, bütün vaktini oruçla geçire, orucu fikrullâh sözü zikrullâh ola.237 ( Câhidî, a.g.e. s, 202.) s.66 … “Münâfıklar beş nesneyi  saklamazlar dedi. .. Bunların Üçüncüsü; orucu tutarlar. Ammâ sırrı ile tutmazlar. 495 (kaynak bulunamadı) buyurdu. s.162 … Biline ki, Ramazan ayın orucun tutmak farzdır, âyetle ve hadîsle sâbit olmustur. Kavlühü Teâlâ: Ma’nâsı budur […]

Oruç ve Açlık

by

Âyet-i Kerîme Ey iman etmiş olan kimseler! Sizden önce geçen (peygamberlerin ümmet)ler(i) üzerine (farz olarak) yazılmış olduğu gibi, sizin üzerinize de o (ramazan ayındaki) oruç (farz olarak) yazılmıştır. Tâ ki siz (açlık yardımıyla günahlardan) hakkıyla sakınabilesiniz! Sayılı birtakım günleri (oruçlu geçirmeniz size farz kılınmıştır)! (el-Bakara Sûresi:183, 184’den) www.ismailaga.org.tr/30-ayet-i-kerime-30-hadis-i-serif … Hz. Peygamber şöyle buyurmuşlardır: “Nice oruç […]

Ramazan, Oruç ve Rahmet

by

Ashab-ı kiramdan Ubâde bin Samit (r.a.) anlatıyor: “Ramazan ayının başladığı, bir günde Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurdu: “İşte rahmet ve bereket ayı olan Ramazan geldi. Artık Allah’ın rahmeti sizi kuşatır. O ay,yeryüzüne bol bol rahmet iner. Günahlar affedilir. Dualar kabul olunur. Allah sizin ibadet ve iyilikte yarışmanıza bakar da bununla meleklerine karşı iftihar eder. Öyle ise kulluğunuzla […]