Tag Archives: Orucun Ruhu

Orucun Sırrı, Hakîkati ve Rûhu

by

… -Müride gerektir ki, bütün vaktini oruçla geçire, orucu fikrullâh sözü zikrullâh ola.237 ( Câhidî, a.g.e. s, 202.) s.66 … “Münâfıklar beş nesneyi  saklamazlar dedi. .. Bunların Üçüncüsü; orucu tutarlar. Ammâ sırrı ile tutmazlar. 495 (kaynak bulunamadı) buyurdu. s.162 … Biline ki, Ramazan ayın orucun tutmak farzdır, âyetle ve hadîsle sâbit olmustur. Kavlühü Teâlâ: Ma’nâsı budur […]