Tag Archives: Resul

Ehli Beyt: Sofracı Hazretlerinin Divanından

by

Cemaleddin Uşşaki Hazretlerinin dervişi Sofracı Hazretlerinin Divanından : … 19. Ol Ebubekir Ömer Osman Ali Yar-ı peygamberdir ol şah-ı veli 24. Evliyanın şahıdır sultanı Ali Cümle dertli derdine derman Ali 25. Hem Hasan ile Hüseyin’in haleti Yardım ide dü cihanda himmeti … 6. Mustafa’nın aynıdır ol muhterem Benim her demde bürhanım Alidir 17. Hasan ile […]

Ehli Beyt: Varis-i Nebi Kasidesi

by

… Bismillahirrahmanirrahim … Muhibbi ehli beytim diye gönülden bağlı isen mahbubi kibriyaya On gün Muharremde siyamla Kur’an zikrullah selat ile sayüha Aşkı ehli beyt olmak için eseri Resûl’den ayrılma Bütün halin olsun makamı Mahmud bulasın gurbetiha Ya ilahi Âşık Ruhi’yi Visali’den aldığı üzere heran Muhabbeti ehlibeyt ve şehidi Kerbela ile birle yarenlerle vuslatuha … EŞŞEHİD-İ […]