Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 11

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : hz. Abbas kabri şerifi kerbela

 

Karibi hz.

Elifnamesinden :

Hı haber virdi Hasan Hulk-ı Irzâ etbâına

Lam letâfet mülki içre lâ fetâ illâ Ali

 

Dal dilümde Şah Hüseyn-i Kerbelâ’nun medhi var

Kef kerem-kânı Ali’den lâ fetâ illâ Ali

 

…..

Şın şehid oldı sular kim ışk yolında öldiler

Gam yimez anlar ki bildi Hakdur ana kan baha

Turfa reyâhin ser-be-ser kesb etti ıtr-i müşg-ter

Hulk-i Hasenden bir eser gül-zâre göstergeç sabâ

Zâhir kılar hûnin kefen lâle kılar yüz pâre ten

Tutar dönüp târ-i çemen Şâh-i Şehîd için azâ

DİVAN EDEBİYATINDA ELİFNAMELER VE BİLİNMEYEN İKİ ELİFNAME ÖRNEĞİ: MEMİ CAN SARUHÂNÎ ve ÖMER KARÎBÎ ELİFNAMELERİ (PDF Download Available). Available from: https://www.researchgate.net/publication/312400585_DIVAN_EDEBIYATINDA_ELIFNAMELER_VE_BILINMEYEN_IKI_ELIFNAME_ORNEGI_MEMI_CAN_SARUHANI_ve_OMER_KARIBI_ELIFNAMELERI [accessed Oct 14 2017].

 

*******

Karibi hz divanından :

Ayrılık yakdı yandırdı cümlesin

Kara donlar giyüb itdiler yasın

Körpe kuzularım Hasan Hüseyin

Şimden gerü size elveda dimiş.

s.179 şiir 48  kıta 3

Süleyman Nuri Yagcı Lisans tezi

 

Tezi ulaştıran Oğuzhan beye teşekkür ederiz.

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.