Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 7

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : Kerbela Hz Hüseyin , Hz Ebulfazl Abbas ve 72 şehidin türbe camileri

 

Süleyman Rüşdi Hz Divanından

Çıkup Al-i yezid şehr-i Huseyni Kerbeladan kim

Irişmiş aslını nar-ı cehennemde karar itmiş

s.189  ş.148 k.2

Kulzum-i merg-i bela-yı rüzgar-ı kahr ile

Mihr-i alem toğduğu ay batdı ol nesl-i yezid

s.133 ş.62 k.2

Bu dil-berbada nuş itdi Huseyn İbn-i Ali senden

İrişdi cezbe-i zat-ı ilahinin veli senden

s.251 ş.241 k.1

*******

Hüseyin Vassaf hz. divanı:

Gidip rümali-i deşt-i şehidan-ı ilahi ol

Abid-i sadık-ı şehid-i Kerbela’yız biz

s.170 ş.111 k.11

*******

Bozdoğanlı Fethi hz. divanı:

Ger bileydi adem geleceğini neslinden yezidin

Almadan hazreti Havva’yı boşardı Adem

Kerbela’da ger göreydi dökülen hunu mazlumu

Ne aceb zulmu azim derde şaşardı Adem

Ger duyaydı masumların el’atş feryadını

Hayretinden gaşyolup hake düşerdi Adem

ş.83 s.69

………………….

Saki-i kevser hidayet kani mahdumu Resul Hüseyni Kerbela’mız var bizim

Ravi-i asar vakti Kerbela’dır Kerbela Piri hadradır Ali Zeynel’abamız var bizim

ş.90 s.72

…………………

Geldi mah-ı Muharrem ağlasın aşık olan

Ciğerini ah ile dağlasın aşık olan

Hüseyni ibni Ali çün şehid oldu iş bu gün

Kareler geysün bütün ağlasun aşık olan

s.74 ş.93

…………………………..

Geldi çün Muharrem kalbi ahzan ağlasun

Bende-i Ali Aba’yım deyen insan ağlasun

 

s.75 ş.94

……………………………

Şehidi tığı şemru hem yezidi har pelid mel’un

Benim şol hayatımın canı Hüseyin Kerbela geldi

s.99 ş.135

 

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.