Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 8

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : Hz. Hüseyin’in kabr-i şerifi

 

Hazmi Tura Hz’nin Kerbelâ Mersiyesi 

 

Gelin ey ehl-i velâ cûş edelim çağlayalım

Kerbelâ fâci’asın yâd ederek ağlayalım

Giyelim kisve-i mâtem karalar bağlayalım

Mâtem-i Âl-i Abâ ile ciğer dağlayalım

Soldu eyvâh bugün Fâtıma gül goncaları

Öldürüldü Ali‘nin gönlünün eğlenceleri

Bilmek ister misin ey ehl-i velâ n’oldu bugün

Gül-i bâğı nebevî vâh ne yazık soldu bugün

O Hüseyn-i Alevî işte şehîd oldu bugün

Mâtem-i Âl-i Abâ ile cihân doldu bugün

Soldu eyvâh bugün Fâtıma gül goncaları

Öldürüldü Ali‘nin gönlünün eğlenceleri

 *******

Hadi Hz. Divanı :

Anası Fatıme nazlı Hüseynin

İçim sızlar şehidi Kerbela’ya

s.22

Her yıl Muharrem ayı vak’a hikayet olsun

Facia ıKerbela nakl-i rivayet olsun

s.39 Kerbela Mersiyesi

Habibullah hafidi ey şehidanın şehinşahı

Edüp himmet de razı kıl bu abdinden sen Allah’ı

s.45 Niyazname’den

Al Hüseynim mateminle gönlü külhan eyledim

Vakai dilsüzün andım çeşmim alkan eyledim

s.46 mersiye

Yanalım biz saçalım aleme dudu,alevi

Teşne leb oldu şehid çün o Hüseyn-i Alevi

s.47

Ateş-i aşkı İmameyn yakdı cismim ah nidem

Suziş-i kalb ile nakl-i Kerbeladır meşrebim

s.74

 

**************

Arif Eren Hz divanı :

Ceddin habib-i kibriya Fahr-i Alem ya Hüseyn

Nesl-i Aliyy-ül Mürteza Fatıma bin ya Hüseyn

Kerbela’da Yezid askerleriyle karşılaştın

Al kanlar içinde kaldın şehid oldun ya Hüseyn

s.128

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.