Uşşâkî şiirlerinde Tevhîd 02

Uşşâkî şiirlerinde Tevhîd 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin divanından   :

 

Gel tevhide tevhide, Hakk’ı zikret her yerde

Gönüllerde dillerde, lâ ilâhe illâllâh

 

Kalbini cennet eyle, esrâr-ı tevhid ile

Cehennemi söndürür, lâ ilâhe illâllâh

 

Odur tevhid kal’ası, girenler necat bulur

Korur seni her şeyden, lâ ilâhe illâllâh

 

Ver kendini tevhide, âşık isen ey Sıddık

Her dertlere devâdır, lâ ilâhe illâllâh

BUDUR ESMÂNIN HASI Sıddık Naci Eren Divanı: sayfa: 25 +

Hû zikriyle açılır, on sekiz bin âlemler

Tevhid nuru saçılır, hû diyelim Allah hû

HÛ DİYELİM ALLAH HÛ  Sıddık Naci Eren Divanı: sayfa 86

Tevhid etsin hep özün, zikretsin dilin sözün

Şeyh izine tut yüzün, rehberin yeter sana

BU CAN YETMEZ Mİ SANA Sıddık Naci Eren Divanı: sayfa: 113

Nefsimin zulmetine, noksan olan tevhidime

Cümle günahlarıma, estâğfirullah el âzim

TÖVBE ESTÂĞFİRULLAH Sıddık Naci Eren Divanı: sayfa: 144

Eyle tövbe istiğfar, hep günahlar affolur

Gel gir tevhid yoluna, yalvar güzel Allah’a

Ver kendini tevhide, tut emr-i peygamberi

Eyler sana şefâat, kıyâmet-i kübrâda

SIKI SARIL KUR’ÂN’A Sıddık Naci Eren Divanı: sayfa: 144

Nefsimi hevâdan kes, kalbimi riyâdan kes

Meylimi dünyâdan kes, tevhid yolunu göster

VUSLAT YOLUNU GÖSTER Sıddık Naci Eren Divanı sayfa: 179

Gel gir tevhid yoluna, sever seni peygamber

Zâri zâri ağla sen, Hak senden râzı olur

AKILLAR HAYRÂN OLUR  Sıddık Naci Eren Divanı: sayfa: 193

Esrâr-ı tevhid ile gel kalbini pâk eyle

Gönül gözü açılır, dön yaratan aşkına

DÖN YARATAN AŞKINA Sıddık Naci Eren Divanı sayfa: 245

Ziyâretsiz kalmazsın, kabrin Cennet misâli

Yaydın tevhid ilmini, yetiş imdâdıma pîrim

SEYYİD HASAN HÜSAMEDDİN UŞŞÂKÎ Sıddık Naci Eren Divanı: sayfa: 288

 

Tevhid eder âlemler, hûriler ve melekler

Cümle mahluk zikreder, lâ ilâhe illâllâh

TEVHİDE GEL TEVHİDE  Sıddık Naci Eren Divanı: sayfa: 321

 

Ey Hüdâ’nın kulları, girin tevhid yoluna

Bu yolun kervanları, cennet ehline benzer

YÜZÜ GÜNEŞE BENZER   Sıddık Naci Eren Divanı: sayfa: 513

Tevhid eder dilleri, zikreder gönülleri

Hep derler Allah Allah, Uşşâkî’nin dervişi

UŞŞÂKÎ’NİN DERVİŞİ  Sıddık Naci Eren Divanı: sayfa: 529

not : Efendi’nin divanını elektronik ortama aktaran ercan kardeşimize teşekkürler

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.