Uşşâkî şiirlerinde Tevhîd 04

Uşşâkî şiirlerinde Tevhîd 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhitter on sekiz bin aleme nazır mekan oldur

Gören hem görünen her yerde hazır hak ayan oldur,

Benim ayine-i suret görünen can u canan oldur,

Kamu iclal-u icmal içre zahir hem nihan oldur,

Gelin Hak söyleyin hakdan değil gayrı heman oldur,

Senin ey Hikmeti sende iden lutuf lisan oldur,

Şehadet şahidi şahit olup dilden diyen her gah

Ki La İlahe İllallah, Muhammed hak Rasulullah

3.416

 

Uşşâkî meşayıhından İsmail Hikmeti hz. divanından

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.