Uşşâkî ve Muharremiye

Uşşâkî Tekkelerinde Muharremiye

 

asure_ussaki_muharrem_2015_1025_121919

Osmanlı Sultanı da yeni yıl münasebetiyle, yılbaşı tebriki olarak kendi harem halkına olduğu gibi İstanbul çevresinden bir takım kişi ve kurumlara Osmanlılar döneminde kurulan vakıfların getirdiği mecburiyet dolayısı ile “Muharremiye” adıyla birer miktar para ve erzak ihsan etmektedir. (İşli, 2003:943).

Bu çalışmanın konusunu oluşturan arşiv kaynağı Hicri 1272 (miladi 1855) senesinde İstanbul civarındaki Uşşâkî tekke ve zâviyelere yapılan ödemeler :

ETRÂF-I KASIM PAŞA VE TOPHÂNE-İ ÂMİRE VE SEVÂHİL-İ RUMELİ’de Kasım Paşa’da Hüsâmeddin Uşşâkî Tekkesi 30 kuruş

ETRÂF-I EBULFETH SULTAN MEHMED HÂN VE BÂB-I EDİRNE’de Kadı Çeşmesi’nde Tâhir Ağa Tekkesi  30 kuruş .

ETRÂF-I ŞEHREMİNİ’de Yeni Bağçe’de Halıcılar’da (Keçeciler’de) Uşşâkî Efendi Tekkesi 30 kuruş

ETRÂF-I HÂRİC-İ SÛR’de  Eğri Kapu hâricinde Seyyid Cemâleddin Efendi Tekkesi  30 kuruş

es-Seyid Mehmed Kirâmeddîn Efendi Sertarîk-zâde Mehmed Celâleddîn Uşşâkî 30 kuruş

Sümbül Efendi Tekkesi’nin merkezi rolü, İstanbul’daki tasavvuf mekteplerinin, ulema ve meşayihin burada dini ve sosyal meselelere dair istişare meclisleri kurmaları, aldıkları kararları yine burada toplanarak ilan etmelerinde temerküz eder diyebiliriz. Hem “Merkez Tekke” ismi hem de aşurenin buradan başlayarak evvela asitanelerde sırasıyla kaynatılması saygı ve kıdem itibariyledir. İstanbul’da kent içerisinde bulunan bazı dergâhların saraya da aşure gönderdikleri anlaşılmaktadır. Uşşâkî âsitânesinin aşure kaynatma günü 12 muharrem’dir 

 

Kaynaklar :

OSMANLI YÖNETİMİNİN YENİ YIL KUTLAMALARINDAN: İSTANBUL TEKKELERİNE MUHARREMİYE DAĞITIMI Cahit Telci

http://www.sufiarastirmalari.com/dergi/10515-09-201315-46-14sufi_studies6_yazctelci.pdf

Osmanlı Devletinde Tekkelere Bir Bakış: AŞUre Geleneği Zeynel ÖZLÜ*

http://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/index.php/TKHBVD/article/viewFile/1238/1227

http://www.dunyabizim.com/mercek-alti/18445/muharrem-asi-icin-ocagi-uyandiracaklar

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.