Uşşâkî yolunda Mersiye ve Mersiyehan 1

Uşşâkî yolunda Mersiye ve Mersiyehan 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : Ali Ekber hz.nin şehit düştüğü yer

Hz. Hüseyin ve diğer Ehl-i beyt mensuplarının 10 Muharrem 61 (10 Ekim 680) tarihinde Emevîler tarafından şehid edilmesinin yıl dönümlerinde düzenlenen matem törenlerinde bu olaydan duyulan üzüntüyü dile getiren, sorumlularına lânetler yağdıran Arapça, Farsça ve Türkçe manzumelerin “mersiyehan” ve “nevhahan” denilen sanatkârlar tarafından besteli veya irticâlî olarak okunması, dinî Türk mûsikisinde mersiye adı verilen

bir icra tarzının doğmasına sebep olmuştur.

İlk defa Irak Büveyhî Hükümdarı Muizzüddevle’nin 10 Muharrem 345’te (8 Şubat 963) Bağdat’ta  matem törenleri başlattı .

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=290219

……

Mersiye örnekleri :

HÜSEYİN SEBİLCİ / CELAL YILMAZ – UŞŞAK KERBELA MERSİYESİ (ŞAH HÜSEYN’İN FİRKATİYLE)

https://www.youtube.com/watch?v=C6HcPoVLNKE

Döküldü Masum Kanı Kerbela Yazısına – Mersiye – Sebilci Hüseyin Efendi

https://www.youtube.com/watch?v=kR974Njv9Nk

HÜSEYİN SEBİLCİ / ABİDAN- I MUSTAFAYIZ

https://www.youtube.com/watch?v=75A_PUaTI08

https://www.youtube.com/watch?v=_9676ZsD2Nc&feature=youtu.be

Döküldü Masum Kanı Kerbela Yazısına – Mersiye – Sebilci Hüseyin Efendi

https://www.youtube.com/watch?v=kR974Njv9Nk

Şâh-ı İklîm-i Velâyetdir Hüseyn-i Kerbelâ – Mersiye – Sebilci Hüseyin Efendi

Biz gulâman-ı ezel-i al-i abâ-yı Ahmed’iz – Mersiyehân: Hüseyin Sebilci

https://www.youtube.com/watch?v=0Z_paRL2Zsw&feature=youtu.be

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.