Uşşaki Zakirbaşı Cemaleddin Efendi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEMALEDDİN EFENDİ,
Kasımpaşalı
(1871-1937)
Zakirbaşı,şeyh ve musikişinas.

İstanbul Kasımpaşa da doğdu.Fatih Camii dersiamlarından Kasımpaşa Küçük Piyale Camii imamı Abdülkadir Efendinin oğludur.İlk tahsilini Kasımpaşa daki Abdülkadir Çavuş Mektebinde yaptı.Bahriye Rüşdiyesi ni bitirdikten sonra Beyazıd Camii ndeki cami derslerine devam ederek devrin tanınmış alimlerinden faydalandı.Bunlar arasında,Divan-ı Hafız ı okuduğu Şeyh Erbilli Esad Efendi ile Sahih-i Buhari okuduğu Trabzonlu Hoca Hüsnü Efendi en meşhurlarıdır.Yirmi yaşlarında iken hıfzını tamamladı.Bir yıl sonra babasının vefatı üzerine Küçük Piyale Camii imamlığına tayin edildi.1864 te intisap ettiği Kasımpaşadaki Paşmakçı Ali Efendi Kadiri Dergahı postnişini Selanikli Mehmed Efendi den hilafet aldı.Ayrıca 1 Aralık 1899 tarihinde,on beş yıl kadar devam ettiği ve zakirbaşılık yaptığı Yeşiltulumba daki Halim Efendı Rıfai Dergahında Şeyh Mustafa Efendi den taç ve hırka giydi.1910 da Üsküdar daki Himmetzade Tekkesi şeyhi Abdülhay efendi den de taç giyip Paşmakçı Ali Efendi Dergahı meşihatına getirildi.Bu arada 1886-1907 Orman ve Meadin Nezareti Muhasebe Varidat kısmı nda çalıştı.Bir süre Yeşiltulumba daki dergahın şeyh vekilliğin de bulundu.16 Haziran 1937 de vefat etti ve Kasımpaşa daki Kulaksız mezarlığına gömüldü. Mehmed Cemaleddin Efend,Eyyubi Zekai Dede,Kasımpaşa Mevlevihanesi kudumzenbaşısı Şevki Dede,Bahariye Mevlevihanesi kudumzenbaşısı Şeyh Arif Dede gibi tanınmış musikişinaslardan musiki bilgisini geliştirdi.Önceleri zakirbaşı Yaşar Baba,daha sonra sırasıyla Haydarhane şeyhi Hafız Ahmed,Kırımlı İsmail Hakkı,Yalelci Hafız Mustafa,Şazeli şeyhi Tahsin efendilerden dini eserler,Yeniköylü Hasan Sırrı Efendiden de din dışı eserler meşketti.Zikir idare etme usulunü de Şeyh Vefa türbedarı Osman Efendiden öğrendi. Kasımpaşadaki Hüsameddin Uşşaki Hankahı,Arapzade,Pişmaniye ve Sami Efendi tekkeleriyle Fatih teki Tahir Ağa, Cerrahpaşa daki Taştekneler tekkeleri zakirbaşılğında da bulundu.Hüsameddin Uşşaki Hankahı ndaki zakirbaşılığı otuz yıldan fazla devam etmiştir.Kuvvetli bir hafızası zengin bir repertuarı vardı.Yetiştirdiği talebeler arasında Hafız Kemal,Sadettin Kaynak,Kemal Batanay,Sadi Hoşses en meşhurlarıdır.Bestelediği eserlerden ise zamanımıza ancak iki ilahisi ulaşmıştır. Cemaleddin Efendi asıl haklı şöhretini zakirbaşılkta kazanmış,ayrıca sesinin güzelliği ve musiki bilgisiyle de zamanın önemli musikişinasları arsında yer almıştır.

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.