Uşşâkîyiz Uşşâkî

Uşşâkîyiz Uşşâkî

Aşkı bize sorsunlar, uşşâkîyiz uşşâkî

Bizden bizi görsünler ,uşşâkîyiz uşşâkî

Mişkat-ı visali Hakk, miyar-ı Kemali Hakk,

Müştak-ı celâli Hakk, uşşâkîyiz uşşâkî

Ten bülbülümüz birle bülbül gelmez birle

Can-ı dilimiz birle, uşşâkîyiz uşşâkî

Yok aşkımda temkin, bu sabra Hızır nitsin.

İrşad-ı Hüsameddin, uşşâkîyiz uşşâkî

Hep geriye kalan gelsün, Hakk aşkı ile dolsun

Ey Hikmet-i hamd olsun, uşşâkîyiz uşşâkî

 

Güfte : Uşşâkî meşayıhından İsmail Hikmeti efendi

Beste : Osman Kırlıkçı

Seslendiren : Yunus Balcıoğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : Sakih Baba Kabri Şerifi  ( Saka Hüseyin Efendi  )

Saka Baba adıyla meşhur olan Şeyh Ahmed Sakî Uşşaki Cemaleddin Uşşaki ile pirdaştır.

…….

“Hikmetî İsmail Efendi, Ahmed Sâkî’6 nin (vefatı m.1741) halifesi olup Edirne’de dünyaya gelmiştir.” 7  Vefatı ise H.1187 (M. 1773)’dir.

 

“Ahmed Sâkî, Edirne’de Safveti Efendi’nin İstanbul’a gitmesi üzerine Edirne’de yer alan Salı Tekkesi’nin başına geçen
Uşşâkî Şeyhidir. Ayrıca Ahmed Sâkî, Hamdî-i Bağdâdî’nin halifelerindedir. M. 1741 yılında vefat etmiştir.” Selami
şimşek. Osmanlı’nın İkinci Başkenti Edirne’de Tasavvuf Kültürü, Buhara Yay. İstanbul 2008, s. 124.

kaynak : Fatih Sona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edirne Uşşâkî Salı Tekkesi

 

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.