Vakıat Keşif Günlüğü Hüseyin Vassaf Efendi

Vakıat – Keşif Günlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osmanzade Hüseyin Vassaf
Abdullah Taha Orhan
BÜYÜYENAY

Tasavvuf literatüründe önemli bir yeri olan Vâkıât yazma geleneğinin son örneklerinden biri olan bu eser, Sefîne-i Evliyâ yazarı
Hüseyin Vassâf ’ın seyr u sülûkünde yaşadığı manevî tecrübelerinin birinci elden aktarımını içermektedir.

Keşif Günlüğü başlığıyla ilk defa okuyucuyla buluşacak olan Vâkıât’ta Hüseyin Vassâf, şeyhi Mustafa Sâfî Efendi’nin emriyle
1923-1927 yılları arasında müşâhede ettiği altmış dokuz vâkıasını kaydetmiştir.

Bu vâkıalara varlığıyla rahmet, sevinç, sonsuz bir aydınlık bahşeden, başta Âlemlerin Efendisi olmak üzere Dört Halife ve birçoğunu eserleri ve halleriyle tanıdığımız mâna erleri; aşkı, katışıksız neşeyi, saf huzuru, nefsin bütün hile ve oyunlarından arınmış zevkini, mânalar âleminin metafizik açılımlarını konuk oldukları dingin bir gönle yaşatıyorlar. Vâkıât’ta, Vassaf ’ın samimi ve hakikate ram olmuş ve sonsuzluğa özlem çeken çileli gönlüne sonsuzluk bir ödül olarak gelir. Orada ne neşe bildiğimiz neşedir, ne huzur, ne güzellik, ne de aşk bildiğimiz aşktır.

Vâkıât-Keşif Günlüğü hakikate dokunmanın, onun kokusunu almanın, onu bir zevk, huzur ve aşk olarak yaşamanın metafizik ürpertisini ve dinginliğini yaşatan bir eser.

 

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.