Vird-i Settar

Vird-i Settar

 

seyid-yahya-bakuvi-ussaki-sirvani-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAHYÂ-yı ŞİRVÂNÎ

(يحياى شروانى)

Seyyid Cemâlüddîn Yahyâ b. Seyyid Bahâiddîn eş-Şirvânî (ö. 870/1466)

Halvetiyye tarikatının ikinci kurucusu, sûfî müellif.


Yahyâ-yı Şirvânî Arapça, Farsça, Türkçe manzum ve mensur eserler kaleme almış, şiirlerinde “Seyyid” mahlasını kullanmıştır. 1. Virdü’s-settâr (Vird-i Yaĥyâ, Vird-i Ħalvetiyye) (Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 842/2; Lala İsmâil, nr. 727/5). Halvetiyye tarikatının bütün şubelerinde günlük evrâd olarak okunur.  …

http://www.tdvia.org/dia/ayrmetin.php?idno=430265

 

Virdi Settar’ın okunuşu :  http://virdisettar.com/video.html

seyid-yahya-bakuvi-ussaki-sirvani-2

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.