Zerre Iman

Zerre Iman

yuruk degirmen cahidi ussaki 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dün cahit zarifoğlu’nun Bir değirmendir bu dünya kitabına baktım bir kitapçıda .  O adaşım Cahidi Efendi’nin (Uşşâkiyye yolu mutasavvıflarından. Edirne’de doğup 1659’da Çanakkale’nin Kilidü’l-Bahr köyünde vefât etti.) bir dizesini kitabıma isim yaptım diyordu. Şiirin tamamını aşağıya aldım. (Yrd. Doç. Dr. Abdullah AYDIN’ın yazısından) .

 

Kabe wp-1466859718326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıca Zarifoğlu o makalesinde : ‘

Selef-i salihîn Allah’a yakın olmakta birbirleriyle yarış ederlerdi. Cennet ve cehenneme ve bunların el’an yaratılmış olduğuna inanır ve ayet gereğince “cennete girmek için yarışırlar”dı. Kalbinde “zerre miktar iman” olan kişi, Peygamber Efendimiz’in müjdesi ile, cehennemde kalmayacağım, öte dünyada, o büyük ve esas evde cennete dahil olacağını umabilir. Evcik’te nasıl yaşanması gerektiğinin binlerce tarifinden bir tarif, bir yol, tek başına bir ışık, bir kurtarıcı olan hadisi şerif şöyle: Buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: -Kalbinde zerre miktarı iman olanın cennete gireceği umulur. Bu müjdeyi duyan sahabe sorar: -Ya Resulallah, zerre miktar iman nedir? -Bir Müslüman vakit namazlarından birini elinde olmadan kaçırır, bir sonraki namazın vakti girdikten sonra hatırlar da, bundan dolayı kalbine şiş saplanmış gibi olursa, onda zerre miktar iman vardır.

III.Murad han da bir şiirinde şöyle demekte :

uyan ey gözlerim gafletten uyan
uyan uykusu çok gözlerim uyan
azrailin kastı canadır inan

Ebu Said (r.a.) der ki: “Kim (bu ihbarın ifade ettiği hakikatten) şüpheye düşerse şu ayeti okusun:

“Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz…” (Nisa, 40).

 

Cahidi Sultan Ussaki 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir degirmendür bu dünyâ

Bir teferrüc eyleyüp bakdum cihânun yüzine

Her neye bakdum ise ‘ibret görindi gözüme

‘Âkil isen cân kulagın aç nazar kıl sözüme

Bir degirmendür bu dünyâ ögüdür birgün seni

 

Alt taşı degirmenün yer yüzin[i] tutmış karâr

Göklere kılsam nazarı niçedür leyl ü nehâr

Niçe yüz bin evliyâyı topraga kıldı karâr

Bir degirmendür bu dünyâ un ider birgün bizi

 

Âline aldanma sakın mekr ile hîle kılar

Virdigini gerü alur sanma kim bâkî kalur

İki taşun arasında dânenün hâli n’olur

Bir degirmendür bu dünyâ ögüdür birgün seni

Halk idüpdür kudretinden kâr-gâh[ı] ol Hudâ

 

Çark içinde dânesin ‘ömri ana oldı gıdâ

Bulmadı iflâh ecelden enbiyâ şâh [u] gedâ

İki cihânun güneşi fahr-i ‘âlem Mustafâ

Bir degirmendür bu dünyâ un ider birgün bizi

 

Câhidî geç bu hayâlden bakma dünyâ âline

Zehr olur her kim ki yerse sunma anun balına

‘Âkil isen kıl seyâhat gir Rasûlün yolına

Bir degirmendür bu dünyâ ögüdür birgün seni
http://www.akademikbakis.org/eskisite/36/26.pdf

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.