Deprem

H.1310 (M.1890) yılında ki depremden sonra, türbe ve tevhidhâne harap olmuş, Pir Hazretlerinin kabr-i şerifleri bu olay tesiriyle çukurda kaldığından su istilasına uğramıştır.

Hazret-i Pir, zamanın Padişahı II. Abdulhamid’e rüyasında görünüp,

-“Kabrimdeki mahsuru izale ediniz” diye ihtarda bulunur.

Padişah uyanınca Hacı Ali Paşa’yı huzuruna çağırarak, olayı anlatır. Sultan ll. Abdülhamid, Hazret-i Pir‘in dergahının nerede olduğunu bilmiyordu. Rüyâda gördüğü türbe ve tevhidhâneyi tarif ederek Hacı Ali Paşa’yı bu iş için görevlendirdi. Hacı Ali Paşa, Kasımpaşa’da tarif edilen türbeyi ararken o zamanın mürşidi Cemaleddin Efendi’ye rastlar ve ondan türbenin yerini sorarak öğrenir. Türbeyi bulur, harap halini ve su baskınından gördüğü zararı tespit ederek keyfiyeti Padişah’a arz eder. Padişah II.Abdulhamid, Pir Hazretlerinin türbesinin etrafına duvar yaptırmış ve mübarek kabirlerini yükseltmiş, ayrıca semahane, türbe, haremlik ve selamlıktan teşekkül eden külliye yaptırarak yeniden imar ettirmiştir.