Tag Archives: Hayderi

Ehli Beyt: Sofracı Hazretlerinin Divanından

by

Cemaleddin Uşşaki Hazretlerinin dervişi Sofracı Hazretlerinin Divanından : … 19. Ol Ebubekir Ömer Osman Ali Yar-ı peygamberdir ol şah-ı veli 24. Evliyanın şahıdır sultanı Ali Cümle dertli derdine derman Ali 25. Hem Hasan ile Hüseyin’in haleti Yardım ide dü cihanda himmeti … 6. Mustafa’nın aynıdır ol muhterem Benim her demde bürhanım Alidir 17. Hasan ile […]