Uşşaki Ziyaretgahları

Pir Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşâkî Hz. Kabr-i Şerifi ve Uşşâkî Külliyesi:

İstanbul, Kasımpaşa, Hacı Ahmet Mahallesi, Pir Hüsameddin sokakta bulunan Uşşâkî Külliyesi aynı zamanda Uşşâkî Âsitânesi olup Pir Hazretlerinin türbesi külliye içindedir. Semâhâne, selamlık, haremlik, Uşşâkî mezarlığı ve Pir Hazretlerinin türbesinden oluşan Uşşâkî külliyesi Osmanlı Padişahı Sultan lll. Murad Han tarafından yaptırılmıştır.

Cemaleddin Uşşâkî Türbesi:

İstanbul, Eğrikapı dışında Savaklar Cami haziresinde bulunmaktadır. 16.yy’ın son çeyreğinde Hirâmi Ahmed Paşa tarafından yaptırılan bu bina halen mescid-tevhidhane ve cami olarak kullanılmaktadır.

Abdullah Salahaddin Uşşâkî Türbesi:

İstanbul Fatih’te Karadeniz caddesine bakan sokak içinde bulunan Tâhir Ağa Cami avlusundadır. Fatih-Haydar’da M.1761 yılında kapıcıbaşı Seyyid Mehmed Tahir Ağa tarafından inşâ ettirilmiştir. Bu caminin haziresinde Abdullah Selahaddin Uşşaki’nin açık türbesi bulunmaktadır.

Ahmet Câhidî Sultan Türbesi:

Çanakkale, Gelibolu, Kilitbahir’de bulunan Câhidî Sultan mescidi yanındadır.

Helvacı Ana Türbesi:

Pir Hasan Hüsameddin Uşşâkî‘nin hanımı olup, türbesi, İstanbul Kasımpaşa’da Pir Hazretlerinin türbesinin biraz ilerisindedir.

Sefer Baba Türbesi:

Pir Hazretleri‘nin kahve nakîbi ve arabacısıdır. Türbesi İstanbul Kasımpaşa’daki Pir Hazretleri‘nin türbesinin karşısındaki sokağın içindeki Ahmed Efendi Camii yanındadır.

Mahmud Bedreddin-i Uşşâkî Türbesi:

İstanbul, Fatih, Keçeciler’de bulunan bu türbe M.1765 yılında tesis edilmiştir.

Hocazade Türbesi:

İstanbul, Fatih, Haydar’da yer alan bu türbenin içinde El-Hac Ahmed Efendi ve İbn-i Hocazade Mustafa Efendi yatmaktadır.

Halid Efendi Tevhidhanesi:

İstanbul, Yedikule, İmrahor’da M.1879 yılında mürşid Mehmed Halid Efendi tarafından yapılmış, M.1950 yılında tevhidhane onarım ve tamirat geçirerek cami olarak kullanılmaya devam edilmiştir.

Uşşâkîye ait dünyanın bir çok yerinde ve özellikle Anadolu ve İstanbul’da bir çok türbe, tevhidhane, mescid, semahane ve ziyaret yerleri bulunmaktadır.