Yazılarımız

Ehli Beyt: Sofracı Hazretlerinin Divanından

Cemaleddin Uşşaki Hazretlerinin dervişi Sofracı Hazretlerinin Divanından : ... 19. Ol Ebubekir Ömer Osman Ali Yar-ı peygamberdir ol şah-ı veli ...
Daha Fazlasını Oku

Ehli Beyt: Varis-i Nebi Kasidesi

... Bismillahirrahmanirrahim ... Muhibbi ehli beytim diye gönülden bağlı isen mahbubi kibriyaya On gün Muharremde siyamla Kur'an zikrullah selat ile ...
Daha Fazlasını Oku

Ehli Beyt: Sıddık Naci Eren Efendi Divanı’ndan

Sıddık Naci Eren Efendi Divanı'ndan: ... Ehl-i Aba Resul'ü, Hasan ile Hüseyn'i Biz Ashabın hepsini, ehl-i beyti sevmişiz. Bir hamlede ...
Daha Fazlasını Oku

Bayram Gecesi Yapılan Dua

Ya Hayyu ya Kayyumü ya bediyas semavati vel ardı ua zel celali vel ikram. Ya Hayy Ya Kayyum! Ey gökleri ...
Daha Fazlasını Oku

Arefe Günü Yapılan Dua

La ilahe illallahü vahdehu la şerikelehu lehul mülkü ve lehul hamdü ve hüve ala küllü şeyin kadir : Duanın hayırlısı, ...
Daha Fazlasını Oku

Hicaz Hatıratı’ndan

Hüseyin Vassaf Efendi'nin Hicaz Hatıratından: Taiful beytil Harem oldum kemal-i cürm ile Merhametli bir celilüş şansın ya Rab meded ...
Daha Fazlasını Oku

Asitane Türbedarı Fatma Anne

Fatma Anne Fatma annenin annesi  Saliha hanım  da Uşşaki Asitanesinde türbedar imiş. (Mustafa Safi Efendi v.1926 dönemleri) Fatma anne (soyadı ...
Daha Fazlasını Oku

Asitane Türbedarı Didar Anne

1909'de Didar anne Konya'da doğmuş. Didar anne öksüz kalmış, kimsesi yokmuş. Kendinden önceki konyalı türbedar Fatma anne onu yetiştirmiş.  Okuması ...
Daha Fazlasını Oku

Bayram, Kulluğun Tebriğidir.

Gösterip ruhun sipehri aşka ol mah-ı cedid Ruze-i ruzun irişdi leyle-i kadr-u iyd. Rengi La'lin came-i gülgün mey-i aşkın ile, ...
Daha Fazlasını Oku