Yazılarımız

Orucun Sırrı, Hakîkati ve Rûhu

… -Müride gerektir ki, bütün vaktini oruçla geçire, orucu fikrullâh sözü zikrullâh ola.237 ( Câhidî, a.g.e. s, 202.) s.66 … ...
Daha Fazlasını Oku

Oruç ve Açlık

Âyet-i Kerîme Ey iman etmiş olan kimseler! Sizden önce geçen (peygamberlerin ümmet)ler(i) üzerine (farz olarak) yazılmış olduğu gibi, sizin üzerinize ...
Daha Fazlasını Oku

Ömer Hulusi Hz Divanından Ramazan ve Oruç

Yüzüñ dergāh işigin sürerdik dem-be-demde Göñül tevĥįd’irince budur śavm-ı śālātın 397.şiir Kerāmet görse iŧminān śalātı śavmı ĥac etmez Mu’annid ķanmayan ...
Daha Fazlasını Oku

Ramazan, Oruç ve Rahmet

Ashab-ı kiramdan Ubâde bin Samit (r.a.) anlatıyor: “Ramazan ayının başladığı, bir günde Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurdu: “İşte rahmet ve bereket ayı ...
Daha Fazlasını Oku

Ebediyete Gidişinin 1.Yılında Özlüyoruz Seni Efendim

Ya sen beka mülkü için, ne kazandın bu fanide Kıl tefekkür ahvaline, gel bir rehber sen ara bul Seni de ...
Daha Fazlasını Oku

Uşşâkî Vakfı’nın Tarihçesi

Uşşâkî Vakfı’nın Tarihçesi Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin-i Uşşâkî Hazretleri’nin bıraktığı mirasa sâhip çıkarak, tasavvuf yolunu, eserlerini, fikirlerini ve tüm mirasını ...
Daha Fazlasını Oku

Mevâkı’u’n-Nücûm’a Haşiye

Mevâkı'u'n-Nücûm'a haşiye (eser ismini vakıa suresi 75'den almıştır ) foto : Ibni Arabi hz.nin Şam'daki kabri şerifi Halvetiyye'nin Uşşakiye kolunun ...
Daha Fazlasını Oku

Kâdî Beydâvî Tefsirine Hâşiye Yapan Uşşâkî

Kâdî Beydâvî Tefsirine Haşiye yapan Uşşâkî (Hâşiye : Bir yazmada yazarın verdiği bilgiyi açıklamak ya da aynı konuda daha ayrıntılı ...
Daha Fazlasını Oku

Muhammed (s.a.v.) Doğduğu Gece

Muhammed (s.a.v.) Doğduğu Gece foto : Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu ev Mekke-i Mükerreme Doğdu Mekke şehrinde Peygamberler Sertacı Nura gark ...
Daha Fazlasını Oku