Tag Archives: Dua

Arefe Günü Yapılan Dua

by

La ilahe illallahü vahdehu la şerikelehu lehul mülkü ve lehul hamdü ve hüve ala küllü şeyin kadir : Duanın hayırlısı, arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki Peygamberlerin söylediklerinin hayırlısı bu duadır. Allah’tan başka ilah yoktur; yalnız Allah vardır. Onun şeriki ve ortağı yoktur. Mülk onundur; hamd ona mahsustur. Mişkatül Mesabih Şerhi cilt 3 […]

Evrad-ı Saadeti Ebediyye: Çarşamba (Bölüm-3)

by

Zeyd İbni Erkam’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: “Allâhümme innî eûzü bike mine’l-aczi ve’l-keseli ve’l-buhli ve’l-heremi ve azâbi’l-kabr. Allâhümme âti nefsî takvâhâ, ve zekkihâ ente hayrü men zekkâhâ, ente veliyyühâ ve mevlâhâ. Allâhümme innî eûzü bike min ilmin lâ yenfa‘ ve min kalbin lâ yahşa‘ ve min nefsin lâ […]

Evrad-ı Saadeti Ebediyye: Çarşamba (Bölüm-1)

by

VİRD-İ SEYYID YAHYA ŞiRVANİ VUSLAT-I RAHMET-i RAHMANi KUDDiSE SIRRAH-US-SUBHANİ 3.bölüm Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym Allahümme zeyyin zevahirena bi-hidmetike ve bi-vatınena bi-marifetike ve kulubena bi-muhabbetike ve esrarena bi-müşahedetike ve ervahena bi-mu’avenetike. Allahümmec’al fiy kalbiy nuren ve fiy sem’iy nuren ve fiy basariy nuren ve an yeminiy nuren ve an şimaliy nuren ve emamiy nuren ve halfiy nuren ve fevkiy […]

Evrad-ı Saadeti Ebediyye: Salı Bölüm-1

by

VİRD-İ SEYYID YAHYA ŞiRVANİ VUSLAT-I RAHMET-i RAHMANi KUDDiSE SIRRAH-US-SUBHANİ Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym Elleziy tekaddeset an-il-eşbahi zatühu Ve tenezzehet an müşabehetih-il emsali sıfatühu Ve şehidet bi-Rübubiyetihi ayatühu Ve dellet ala vahdaniyyetihi masnu’atühu Vahidün la min kılletin ve mevcudün la min illetin bil-cudi ma’rufün ve bil-ihsani mevsufün Ma’rufün bila gayeti Ve mevsufün bila nihayeti Evvelün kadiymün bila ibtida’in Ve […]

Evrad-ı Saadeti Ebediyye: Pazartesi Bölüm-2

by

Amenerrasulü türkçe meali O peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti,Mü’minler de (onlardan) her biri Allah’a,onun meleklerine,kitaplarına,peygam berlerine inandı.”Onun(Allah’ın) peygamberlerinden hiç birini diğerlerinin arkasından ayırmayız(hepsine inanırız),dinledik,(kabul ettik)emrine itaat ettik,Ey Rabbimiz,mağfiretini isteriz.Son varışımız ancak sanadır” dediler.Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez.Herkesin kazandığı hayır faidesine,yaptığı şer kendi zararınadır.”Ey Rabbimiz,unuttuk,yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme.Ey Rabbimiz,bizden evvelki […]