Asitane Türbedarı Didar Anne

                              foto :  Solda Helvacı bacı turbedarı İlhan hanım Sagda Didar Anne Asitane türbedarı Asitane Türbedarı Didar Anne 1909’de Didar anne Konya’da doğmuş . Didar anne öksüz kalmış, kimsesi yokmuş . Kendinden önceki konyalı türbedar Fatma anne onu yetiştirmiş.  Okuması yokmuş. […]

Bayram , kulluğun tebriğidir.

Bayram , kulluğun tebriğidir.                     Gösterip ruhun sipehri aşka ol mah-ı cedid Ruze-i ruzun irişdi leyle-i kadr-u iyd . Rengi La’lin came-i gülgün mey-i aşkın ile, Itdi teshir-i kulüb ol mahitab nur-u iyd . Hame-i altun ile necm-i atarid hüsnünü, Yazdı Levh-i müşteri Uşşaka bir şemsi […]

Orucun sırrı , hakîkati ve rûhu

Orucun sırrı , hakîkati ve rûhu                                     … -Müride gerektir ki, bütün vaktini oruçla geçire, orucu fikrullâh sözü zikrullâh ola.237     ( Câhidî, a.g.e. s, 202.) s.66 … “Münâfıklar beş nesneyi  saklamazlar dedi.   .. Bunların Üçüncüsü; orucu tutarlar. […]

Oruç ve Açlık

Oruç ve Açlık                                 Âyet-i Kerîme Ey iman etmiş olan kimseler! Sizden önce geçen (peygamberlerin ümmet)ler(i) üzerine (farz olarak) yazılmış olduğu gibi, sizin üzerinize de o (ramazan ayındaki) oruç (farz olarak) yazılmıştır. Tâ ki siz (açlık yardımıyla günahlardan) hakkıyla sakınabilesiniz! […]

Ömer Hulusi hz divanından Ramazan ve Oruç

Ömer Hulusi hz divanından Ramazan ve Oruç                                                                       6 Yüzüñ dergāh işigin sürerdik dem-be-demde Göñül tevĥįd’irince budur śavm-ı śālātın 397.şiir 6 […]

Ramazan , Oruç ve Rahmet

Ramazan , Oruç ve Rahmet                   Ashab-ı kiramdan Ubâde bin Samit (r.a.) anlatıyor: “Ramazan ayının başladığı, bir günde Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurdu: “İşte rahmet ve bereket ayı olan Ramazan geldi. Artık Allah’ın rahmeti sizi kuşatır. O ay,yeryüzüne bol bol rahmet iner. Günahlar affedilir. Dualar kabul olunur. Allah sizin […]

Ebediyete gidişinin 1.yılında Seni özlüyoruz efendim .

                            Ebediyete gidişinin 1.yılında Seni özlüyoruz efendim.     Ya sen beka mülkü için, ne kazandın bu fanide Kıl tefekkür ahvaline, gel bir rehber sen ara bul   Seni de bir gün koyacaklar, ol kara toprak altına Ol karanlık gicelerde, gel bir […]

Aşıkane Türdeb dergi fuarında

Aşıkane Türdeb dergi fuarında

Evradı Şerifler Cep Telefonunuzda

Evradı Şerifler Cep Telefonunuzda                                                         Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki hz.nin  ve Abdurrahman Sami Niyazi hz.nin evradlarını cep telefonunuzdan okuyabilirsiniz. Google play store’a İbadet takvimi Uşşâkî vakfı yazıp indirebilirsiniz. […]

Uşşâkî Vakfı’nın Tarihçesi

                                                                Uşşâkî Vakfı’nın Tarihçesi   Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin-i Uşşâkî Hazretleri’nin bıraktığı mirasa sâhip çıkarak, tasavvuf yolunu, eserlerini, fikirlerini ve tüm mirasını daha sonraki […]