Abdurrahman Sami efendi ve ailesi

Tarik-i Uşşâkîye’den bir mürşid :   ABDURRAHMAN SAMİ NİYAZİ (ksa)         foto: Abdurrahman Sami Niyazi efendi (ksa) ve eşi Fasine hanım   Sefine-i Evliya’nın bize verdiği bilgiye göre dünyaya geldiği zaman babasını ziyarete gelen Çöplü Dede adlı bir zat “Efendim bu bebeğin adı Abdurrahman olsun”demiş babası da buna Sami ismini ilave ederek […]

Erler Demine

Erler Demine                       Nusret Tura Uşşaki efendi  (1903-1979) Mustafa Sâfî efendi ile yola intisâb ederek Arapgirli Mehmed Hazmi Efendi (1880 – 1961)  ile seyr ü sülûkuna devam etmiştir. Derslerini bitirmeye muvaffak olduğunda bunun sevinci ile günümüzde rast makamında ilahî olarak okunmakta olan meşhûr “Erler Demine Destur […]

Bir Er Ararım

Bir Er Ararım                             Merhum Oktay abimizin pazartesi meşklerinin sonunda okuduğu ilahi idi. Gençler buraya koymuşlar :     Bu da İzmir’de yaşayan Bekir Sıdkı Visali Hz’nin halifelerinden bir zatın oğlu olan Naim Kaya Efendi’nin okuyuşu :   İlahi’nin Güftesi Cemâleddin Uşşşâkî […]

Âsitâne’de Ramazan Bayramı

Âsitâne-i Uşşâkî’de Ramazan Bayramı                   Sabah Namazı                       Bayram Sohbeti                   Bayram Hutbesi                   Bayramlaşma             […]

Temcid ve Bayram Salası

Temcid ve Bayram Salası       “Temcid“; sena ve ta­zimi havi olarak sabaha karşı minarelerde  okunan dua için kullanı­lan tabirdir. Temcid: Ululama, ağırlama, sabah namazı vaktinden evvel minarelerde belli makamlarda söylenen Arapça ni­yaz ilahisi olarak tanımlanır. Temcid’in ilk olarak Peygamber Efendimiz (s.a.)’in müezzini Hz. Bilâl-i Ha­beşi (r.a.) tarafından icâd edildiğini söylemektedir. Temcid’in Nutku Şerifi Ya Hazreti Mevlâ; Mevle’l-Mevâlî Ente’l–Kerîmü’l-Bâki ve ente’r-Rahîmü […]

Devati Tekkesi Haziresinde Bir Uşşâkî Şeyhi

Devati Tekkesi Haziresinde Bir Uşşâkî Şeyhi                     Dün Üsküdar’a gittim. Celveti (Sultan Üçüncü Murad devrinde doğan üç tarikat Celvetî , Uşşâkî ve Şemsî ) yolunun kurucusu  Aziz Mahmud-ı Hüdai (Pir Hüsameddin Uşşâkî hazretlerinin cenazesini Üsküdar’da karşılayan) (vefatı : 1628) hazretlerine dua ettim. Daha sonra (Üsküdar Selman-ı […]

Beytullah Odur

Beytullah Odur                           foto : Talib-i İrşadi (ksa) ve Hüseyin Hüsnü Aziz Türbesi (ksa) Kilidbahir Çanakkale Abdurrahman Sami Niyazi hz, Bekir Sıdkı Visali hz Uşşaki okulunda seslendirilen ilahilerden bestekarı ve okuyan : naim kaya efendi / izmir makam : uşşak   Beytullah Odur Kıl […]

Açlıktan Kimse Ölmesin !

AÇLIKTAN KİMSE ÖLMESİN! Vakfımız, Somali’deki kardeşlerimiz için 20.000 TL. yardımda bulundu. Rabbimiz vesile olanlardan râzı olsun. SİZDE HAYIRLARA ORTAK OLMAK İSTER MİSİNİZ? Banka Havale veya EFT Yolu ile bağış için hesap numaralarımız: Al Baraka Türk Topçular Şb. Hesap No: TL : IBAN: TR 47 0020 3000 0214 4704 0000- 01 Kuveyt Türk Perpa Şb. Hesap […]

Hamdiyye’nin okunuşu

Hamdiyye’nin Okunuşu                         Abdurrahman Sami Niyazi hz, Bekir Sıdkı Visali Hz. Uşşâkî okulunun okuyuşu … Okuyan Naim Kaya efendi.  

Havuzlu Uşşâkî Tekkesi

Havuzlu Uşşâkî Tekkesi                                                                     Havuzlu mescid camii adresi : Nişancı mah. Türkeli cad. Nişanca yokuşu Havuzlu Mescid çıkmaz sok.no.2 kadırga Fatih/ İstanbul […]