Emniyet Erkanı

Hazret-i Pir zamanında Kasımpaşa’da bulunan kaymakam bir gün emniyet erkânı ile beraber hazretin dergâhına gelip:

Yolunuzun Hak üzere olup olmadığını anlamak isteriz. Yoksa tekkenizi kapatacağız” demiş.

Gavs-ül Â’zam Pir Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Hazretleri müridlerine hitaben, “Sizler dışarı çıkın” buyurmuş. Bunun üzerine müridleri dışarı çıkmışlar. Dergahta bulunan sineklere hitab ederek, “Sizler de dışarı çıkın, aramızda gizli konuşmalar olabilir” demiş. O anda emir alan sineklerin hep birden kapıdan dışarıya çıktıkları görülmüş. Bu hali gören kaymakam ve erkânı,”Aman efendim, yolunuz gayet güzelmiş” diyerek Hazret-i Pir’den destur alarak dergahtan ayrılmışlar.