Sefer Baba

Sefer Baba Pir Hazretlerinin arabasıcıdır.

Bir gün dergaha misafir dervişler gelir. Sefer Baba’ya yatacak yer kalmaz. Bu durum karşısında Sefer Baba’nın Pir Hazretlerinden ayrılmağa gönlü razı olmadığından Pir Hazretlerine hitaben:

– “Efendim, ben nerede kalacağım”

Deyince, Hazret-i Pir’in canı sıkılır, Sefer Baba’ya tekkeden destur verip:

– “Cehenneme git, diye celal eder”

Sefer Baba dergahtan çıkar ve yolda düşünceye dalar. “Dünyada cehenneme gitmeye imkan yok. Dünya cehennemi olsa olsa fırın olabilir. Pirimin sözü, yerini bulması gerek” deyip, Kasımpaşa’da bir fırına gider. Yanmakta olan içi ateş dolu fırına,”Destur ya Allah, ya Aziz” diyerek kendisini atar. Bu hali gören herkes hayretle bakakalır.

Hz. İbrahim Peygamber’e tecelli eden ayet-i kerim’e, Sefer Baba’ya da tecelli eder. Sefer Baba’ya ateş gülistan olur. Vücutlarına bir zarar gelmez. Bu durum Pir Hazretlerine intikal ettirilir ve emri üzerine Sefer Baba fırından biraz terlemiş olarak çıkarılır. Bu olaydan sonra Hazret-i Pir, Sefer Baba’ya af ile muamele ederek tekrar dergahına alır. Pir Hazretleri, ne büyük sultandır ki, gazabına uğrayan dervişini sırf kendisine olan muhabbet ve bağlılığı sebebiyle ateşin yakmasından yüce himmetiyle korumuştur.