Uşşaki Vakfı

Hüsâmeddin Uşşâkî Vakfı ilk olarak, Pir Hazretlerinin büyük oğlu İstanbul Kadısı Mustafa Efendi tarafından Hicri 1033 yılında kurulmuştur.

İkinci olarak, Hüsâmeddin Uşşâkî Vakfı Tersane Emini Yusuf Efendi tarafından Hicri 1150 yıllarında kurulmuştur. Bu vakfın son mütevelli heyeti altı hanım annemiz ve bir dedemiz’den meydan geliyordu.

Üçüncü defa, Pir Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Vakfı olarak 1993 yılında kurulmuş ve halen devam etmektedir.

Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Vakfı’nın Kuruluş Amacı:

İlk ve ikinci olarak kurulan Hüsâmeddin Uşşâkî Vakıflarının bir devamı olarak kurulan ve günümüzde faaliyetini sürdüren Uşşâkî Vakfı:

  • Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Hazretlerinin (k.s.a.) türbesinin ve külliyesinin korunması, tamiratlarının yapılması,
  • Pir Hazretleri ve evlatlarının eserlerinin araştırılması,
  • Hazreti Pir’i tanıtmak ve onun ilmini, anlayış ve menkıbelerini nesillere intikal ettirmek için eserlerini yayınlamak,
  • Anma günleri tertip etmek, ziyaretçilerine hizmet etmek,
  • Pir Hazretleri adına hayırlar yapmak,
  • Hz. Pir’i anlatan yayınlar yapmak, bu konularda sohbet ve konferanslar tertip etmek sûreti ile ismini yaşatmak,
  • Türk İslâm Tasavvufu ilim ve ahlâkını eğitim suretiyle toplumlara aktarmak ve iyi bir toplum oluşumuna hizmet etmek amacı için kurulmuştur.
  • Uşşâkî Vakfı’nın kuruluş amaçlarından biri de, tasavvuf musikîsi ile sema gibi kültürel faaliyetleri de içermektedir.
  • Bunların yanı sıra Uşşâkî Vakfı, sosyal içerikli hizmetleri de kuruluş amacı içine almıştır.
  • Fakir ailelere gıda, giyim, yakacak ve nakdi yardımları yapmak, eğitim ve öğretim için her türlü hizmeti ve yardımlaşmaları gerçekleştirmek için kurulmuştur.

Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Vakfı’nın tüm faaliyetlerini www.ussaki.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.